TESTÜLETEK
TÁJÉKOZTATÁS AZ ELJÁRÁS MENETÉRŐL
KÉRELEM BENYÚJTÁSA
LINKGYŰJTEMÉNY
ALÁVETÉSI NYILATKOZATOK
EGYÜTT NEM MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSOK
OK

Békéltető Testületi felhívás

(Jász-Nagykun Szolnok megye)

A Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Jász-Nagykun Szolnok Megyei Békéltető Testület – a 215/2008. /VIII.29./ Korm. rendelet értelmében – ezúton hívja fel a Testület illetékességi területén működő fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek figyelmét arra, hogy – a jelen hirdetmény közzétételétől számított 30 napon belül – jelöljék ki a Testületbe általuk javasolt tagokat az alapján, hogy a testületi tagok összlétszáma 14 fő, melyből a fogyasztóvédelmi szervezetek 7 főt jelölhetnek azzal, hogy 2 fő jelöltjük – ezen a létszámon belül – jogászszaképzettséggel rendelkező személy legyen, valamint a jelöltek közül legfeljebb 3 fő lehet olyan személy, aki az általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

A fogyasztóvédelmi szervezetek javaslataikat a fent hivatkozott jogszabály 4.§-ában felsorolt feltételeket figyelembevéve – a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Békéltető Testület elnökének címére továbbíthatják /5000 Szolnok, Verseghy park 8./

Dr. Lajkóné Dr. Vígh Judit

Békéltető Testület elnöke

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Fejér Megyei Békéltető Testület hirdetménye

A Fejér Megyei Békéltető testület felhívja a testület illetékességi területén működő fogyasztói érdekek képviseletét ellátó fogyasztóvédelmi egyesületeket, hogy a Fejér Megyei Hírlap melléklete: Gazdasági Kalauzban megjelenő hirdetmény közzétételétől számított 30 napon belül a békéltető testületi tagok kijelölésének szabályairól szóló 215/2008. (VIII.29.) Korm. rendelet alapján tegyék meg jelöléseiket! A fogyasztóvédelmi egyesületek részéről a testületbe jelölhető személyek száma összesen tíz (10) fő, ezen belül a jogász szakképzettséggel rendelkező tagok száma minimálisan négy (4) fő; jelölésük során figyelemmel kell lenni arra, hogy legfeljebb két (2) fő lehet olyan személy, aki az általános öregségi nyugdíj korhatárt betöltötte (A békéltető testületi tagnak jelölt személy az életkorát hatósági igazolvánnyal igazolja. (Fgytv. 53. §)).

A hirdetmény teljes terjedelmében megtalálható a www.bekeltetesfejer.hu és a www.fmkik.hu honlapon. A hivatkozott Fejér Megyei Hírlap melléklete a Gazdasági Kalauz pdf formátumban megtalálható a www.fmkik.hu honlapon. Székesfehérvár, 2015. október 14. Kirst László, Fejér Megyei Békéltető Testület elnöke

Felhívás

A Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület elnöke a békéltető testületi tagok kijelölésének szabályairól szóló 215/2008.(VIII.29.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján felhívja a Győr-Moson- Sopron Megye területén működő fogyasztóvédelmi szervezeteket 14 fő testületi tag – köztük legalább 5 fő jogász képzettségű -, és az öregségi nyugdíj korhatárt betöltött személyek száma max.9 fő jelölésére.

A jelölésre vonatkozó javaslatokban a fogyasztóvédelmi civil szervezetnek nyilatkozni kell, a hivatkozott kormányrendelet 4.§.(1) bek. foglaltakról, valamint a jelöltek vonatkozásában csatolni kell a 4.§.(2) bekezdésben foglalt dokumentumokat.

A jelölésre vonatkozó javaslatokat és a Korm. rendeletben meghatározott dokumentumokat a hirdetmény Kisalföld c. napilap 2015. szeptember 11.-én megjelenő számában történő közzétételétől számított harminc napon belül kell írásban benyújtani az elnöknek. Határidőben benyújtottnak minősül a határidő utolsó napján postára adott javaslat is.

Cím: 9021 Győr, Szent István u.10/A

Horváth László

Békéltető Testület elnöke

 

 

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület hirdetménye

A Budapesti Békéltető Testület elnöke felhívja a fővárosban működő fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületeket a békéltető testületi tagok kijelölésének szabályairól szóló 215/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet értelmében arra, hogy jelen hirdetmény napilapban történt közzétételétől számított harminc napon belül tegyék meg jelölésüket az új testületi tagokra vonatkozóan.

A fogyasztóvédelmi egyesületek által kijelölendő tagok száma 20 fő, ezen belül a jogász szakképzettséggel rendelkező tagok minimális száma 13 fő és az általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött tagok maximális száma 8 fő. A jelöléseket írásban kell a Testület székhelyére (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) eljuttatni, a Budapesti Békéltető Testület elnökéhez címezve közvetlenül.

Budapest, 2015. szeptember 1.      Dr. Baranovszky György

elnök

Budapesti Békéltető Testület

2015. szeptember 11. napjától hatályos legfontosabb változás

Vállalkozások együttműködési kötelezettsége:

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve köteles egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani a meghallgatáson. Egyéb esetekben az együttműködési kötelezettség a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Békéltető testület

 

A 1997. évi CLV törvény alapján a békéltető testületek 1999. január elsejétől kezdhették meg működésüket .

A békéltető testület eljárásának alapvető célja és funkciója a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, amennyiben ha ez nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése.

A hazai békéltető testület ingyenesen igénybe vehető és az ország egész területén hozzáférhető vitarendezési fórum, a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.


Belépés
Név:
Jelszó:
OK
Köszöntő
Gyakran ismételt kérdések
Fogyasztók által gyakran feltett kérdések és válaszok
Fogyasztóvédelmi szervezetek
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
Európai Fogyasztók szervezete
Fogyasztóvédelmi egyesületek Országos szövetsége
Európai Fogyasztói Központ
Érdekvédelmi Tanácsadók Országos Szövetsége
Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete
Társadalmi Unió
Tudatos Vásárlók Egyesülete
Jogszabálygyűjtemény
Fogyasztóvédelmi jogszabályok
Fogyasztóvédelmi törvény
Cikkek, kiadványok
Beszámolók
A Békéltető Testületek 10 éve
Alternatív vitarendezés határon innen és túl
Alávetési nyilatkozat nyomtatvány
NGM tájékoztató
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos rendezvények
10 éves a békéltető testület rendezvény
TESTÜLETEK  ·  TÁJÉKOZTATÁS AZ ELJÁRÁS MENETÉRŐL  ·  KÉRELEM BENYÚJTÁSA  ·  LINKGYŰJTEMÉNY  ·  ALÁVETÉSI NYILATKOZATOK  ·  EGYÜTT NEM MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSOK

A honlap a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
támogatásával jött létre.