TESTÜLETEK
TÁJÉKOZTATÁS AZ ELJÁRÁS MENETÉRŐL
KÉRELEM BENYÚJTÁSA
LINKGYŰJTEMÉNY
ALÁVETÉSI NYILATKOZATOK
EGYÜTT NEM MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSOK
OK
Somogy Megyei Békéltető Testület
Vállalkozások által nem teljesített ajánlások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ügyszám: 21-2018.

 

Döntés időpontja: 2018. március 08.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2018. június 04.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa a fogyasztó által a Vöröskő Kft. 8200 Veszprém, Pápai út 36. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított békéltető eljárásban ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül a panasz tárgyát képező Apple Iphone 5S16 Gray típusú telefonkészüléket – két eredménytelen javításra tekintettel – jótállás keretében ugyanilyen típusú készülékre cserélje ki.

 

A fogyasztó panaszában előadta, hogy 2016. szeptember 01-én vásárolta a készüléket. 2017. április10-én a meghibásodott készüléket beadta az üzletbe. A szerviztől a telefon új IMEI számmal érkezett vissza, tájékoztatása szerint a jótállása újra indult. Hasonló hibajelenségekkel 2017. 09. 05-én és 2017. 11. 25-én került a készülék szervizbe. Panaszos 2018. 01. 25-én érdeklődött a készülék iránt, ahol arról tájékoztatták, hogy nem áll módjukban jótállás keretében javítani, mert régen lejárt a jótállása.

 

A vállalkozás a Békéltető testület megkeresésére válasziratában a szerviz véleményéhez ragaszkodott, a fogyasztó igényét elutasította.

 

A meghallgatáson az eljáró tanács a fogyasztó panaszát megalapozottnak találta és mivel a vállalkozás képviselője a válasziratban foglaltakhoz ragaszkodott, ajánlást tett a készülék cseréjére.

 

A fogyasztó 2018. április 23-án jelezte, hogy a vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.

 

 

Ügyszám: 176-2017.

 

Döntés időpontja: 2017. december 14.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2018. március 09.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa a fogyasztó által az Okosweblap.hu Bt. 6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított békéltető eljárásban ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül a panasz tárgyárt képező YotaPhone 2 típusú dupla kijelzős mobiltelefon vételárát bruttó 49.990,- Ft-ot, azaz Negyvenkilencezer-kilencszázkilencven forintot térítse vissza a panaszos részére.

 

A fogyasztó panaszában előadta, hogy ugyanezen telefon miatt indított korábbi békéltető eljárásban a vállalkozás vállalta, hogy teljesíti a garancialevélben foglaltakat, ezért az eljárás lezárása után elküldte a telefont a vállalkozás címére, amit az 217. 09. 21-én átvett. Azóta azonban nem történt intézkedés, a vállalkozás nem jelentkezett. A készülék árának visszafizetését kérte.

A vállalkozás a Békéltető Testület megkeresésére válasziratot küldött, melyben előadta, hogy a telefont megvizsgálta, az nem javítható, visszavásárlást vagy cserét igényel. Erről e-mailben tájékoztatta a fogyasztót, de választ nem kapott.

 

A meghallgatáson a panaszos tagadta, hogy a vállalkozás bármilyen formában kereste volna, a vételárat a bankszámlájára kérte visszautalni.

 

A fogyasztó 2018. február 06-án jelezte, hogy a vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.

 

 

Ügyszám: 135-2017.

 

Döntés időpontja: 2017. október 12.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2018. január 15.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület egyedül eljáró tagja a fogyasztó által a Hermes Tours Kaposvár Kft. 7400 Kaposvár, Brassó u. 21. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított békéltető eljárásban ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül fizessen meg a fogyasztónak 30.000,- Ft azaz Harmincezer forint kártérítést.

 

A fogyasztó panaszában előadta, hogy 2017. június 22. napjával kezdődően a vállalkozás szervezésében társasutazáson vett részt. Az utasokat szállító autóbusz június 23-án meghibásodott, emiatt aznap vacsora nem volt, az elszállásolás sem történt az utazási feltételeknek megfelelően. A fogyasztó a jármű állapota miatt folyamatosan, hazaérkezésig veszélyben érezte magát. Az út során részben idegenvezető sem állt rendelkezésre. Az utazási szerződést a vállalkozás hatályon kívül helyezett jogszabályok alapján kötötte meg. Mindezek miatt a 65.400,- Ft részvételidíj visszatérítését kérte.

 

A vállalkozás a Békéltető testület megkeresésére válasziratot nem küldött, a meghallgatáson nem jelent meg az eljárás során a Testülettel nem működött együtt.

 

A meghallgatáson megállapítást nyert, hogy a vállalkozás az utazási szerződésben foglaltakat hibásan teljesítette. Részben nem állt rendelkezésre idegenvezető, a szállás és az étkezés nem volt megfelelő az igénybe vett autóbusz az utazásra nem volt alkalmas. Ugyanakkor az igényelt kártérítés mértéke eltúlzott, mivel az utazás – bár nem megfelelő körülmények között – megtörtént, így a Békéltető Testület a kártérítési összeget 30.000,- Ft-ban látta méltányosnak.

 

A fogyasztó 2017. december 5-én jelezte, hogy a vállalkozó az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette, közvetlen megkeresésére a teljesítést megtagadta.

 

 

Ügyszám: 112-2017.

 

Döntés időpontja: 2017. augusztus 24.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2017. november 10.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület egyedül eljáró tagja a fogyasztó által a Mama Kiddies Hungária Kft. 1134 Budapest, Váci út 47/B szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül a fogyasztó által 2016. 09. 08. napján vásárolt MamaKiddies VIP Lifestyle 4 az 1-ben barna színű babakocsi szűkítőbetéttel ellátott hordozóját jótállás keretében cserélje ki új hordozóra.

 

A fogyasztó 2016. szeptember 08-án vásárolta vállalkozás kispesti üzletében egy MamaKiddies VIP Lifestyle 4 az 1-ben babakocsit, melynek szűkítőbetétes hordozója nem volt rendeltetésszerűen használható, a hordozó biztonsági öv csatja a szűkítőbetét nyílásán nem fér át, a szűkítőbetét nem vehető ki a hordozóból. A vállalkozás által végzett javítás nem vezetett eredményre. A békéltető eljáró tanács az ügy körülményeire figyelemmel a cserét látta végleges megoldásnak.

 

A fogyasztó 2017. október 12-én jelezte, hogy a vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.

 

 

 

Ügyszám: 107-2017.

 

Döntés időpontja: 2017. augusztus 03.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2017. november 10.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület egyedül eljáró tagja a fogyasztó által a Csór Tamás egyéni vállalkozó 7900 Szigetvár, Szabadság u. 23. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozó az ajánlás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül fizesse vissza a fogyasztó részére a tőle 2016. augusztus 18-án lakása nyílászáróinak cseréjére felvett 250.000,- Ft előleget.

 

A fogyasztó írásban rögzített megrendelőn rendelte meg lakása külső nyílászáróinak cseréjét, melynek határidejét a vállalkozó 2016. szeptember – október elejére vállalta. Az előleget felvette, de a munkát nem végezte el. A békéltető testület megkeresésére nem válaszolt, a megküldött ajánlást átvette.

 

A fogyasztó 2017. augusztus 31-én jelezte, hogy a vállalkozó az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.

 

 

 

Ügyszám: 92-2017.

 

Döntés időpontja: 2017. július 27.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2017. november 10.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület egyedül eljáró tagja a fogyasztó által a Budai Gizella Ljudvikivna egyéni vállalkozó 2216 Bénye, Fő út 19. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül fizessen vissza a fogyasztó által a vállalkozó bankszámlájára átutalt 11.280,- Ft-ot.

 

A fogyasztó a CCV Webáruházból kabátot rendelt 2016. december 06-án. A vételárat banki utalással kifizette, azonban a terméket nem kapta meg, 2017. január 19. és 2017. június 16. között e-mailben többször kérte a vételár visszafizetését eredménytelenül. A vállalkozó a békéltető testület megkeresésére (amit átvett) nem válaszolt, a meghallgatáson nem jelent meg.

 

A fogyasztó 2017. szeptember 16-án jelezte, hogy a vállalkozó az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.

 

 

 

Ügyszám: 37-2017.

 

Döntés időpontja: 2017. március 30.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2017. november 10.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület egyedül eljáró tagja a fogyasztó által a AXADION Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2167 Vácduka, Kossuth Lajos út 98. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül fizessen meg a fogyasztó részére 17.180,- Ft-ot.

 

A fogyasztó a https://divat-ruha.hu/ honlapon keresztül „divatos női télikabát” megnevezésű terméket vásárolt, amit 2017. január 19-én vett át. 2017. január 22. napján jelezte a vállalkozásnak elállási szándékát és a terméket 2017. január 25-én visszaküldte, annak átvételről tértivevénnyel értesült. A vállalkozás az elállást elutasította, a vételárat nem fizette vissza. A békéltető testület megkeresésére válasziratában a fogyasztó panaszát nem tartotta megalapozottnak, vitatta a vásárlás és elállás körülményeit.

 

A vállalkozás részére 2017. április 25. napján postázott ajánlás „nem kereste” postai jelzéssel érkezett vissza a békéltető testülethez.

 

 

 

Ügyszám: 179-2016.

 

Döntés időpontja: 2016. december 08.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2017. február 25.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület egyedül eljáró tagja a fogyasztó által a MAKITA Elektromos Kisgépértékesítő Kft 8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 2. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül a panasz tárgyát képező Makita BBC-4500 típusú fűkaszát azonos típusúra cserélje ki.

 

A fogyasztó 2014. 04. 26-án a vállalkozástól vásárolt egy MAKITA BBC-4500 típusú, M-37428 gyári számú fűkaszát, regisztrációt követően 3 év jótállással. A fűkasza az első két évben öt alkalommal került javításra, az ötödik javítást követően nem az általa vásárolt gyári számú gépet kapta vissza a szervizből, amit nem fogadott el. Írásban reklamált a vállalkozásnál 2016. 09. 29-én, de reklamációjára nem kapott választ.

 

A fogyasztó 2017. 01. 09-én jelezte, hogy az ajánlásban foglaltakat a vállalkozás nem teljesítette, a vállalkozás pedig 2017. 01. 12. napján küldött levelében utasította el az ajánlás teljesítését.

 

 

Ügyszám: 227-2015.

 

Döntés időpontja: 2016. február 04.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2016. július 07.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa a fogyasztó által a Sport8 Hungary Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás a panaszos által interneten keresztül megvásárolt Life Gear WalkFit 97530 típusú elektromos futópad 129.000,- Ft-os vételárából 15 %-os vételár leszállítást alkalmazzon, erre tekintettel az ajánlás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül fizesse vissza a panaszosnak a 19.350,- Ft-ot.

 

A fogyasztó a 2015. 03. 27-én a vállalkozás honlapján megrendelte a terméket, amit 2015. 04. 03-án le is szállítottak. Összeszerelés után megállapította, hogy a futópad paraméterei nem felelnek meg a honlapon leírtaknak, nem rendelkezik kormányról vezérelhető dőlésszög állítással, csak a sebességet lehet állítani, nem rendelkezik 6 db elasztomerrel, a 600 W-os motor 0,8 LE teljesítménynek felel meg szemben a honlapon hirdetett 2,0 LE teljesítménnyel.

 

A vállalkozás felajánlotta a visszavásárlást, amit a fogyasztó nem fogadott el, a jogszabályi előírásoknak megfelelően az árleszállítást választotta. Mivel azt a vállalkozás elutasította, a békéltető testülethez fordult.

 

A fogyasztó jelezte, hogy a vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.

 

 

Ügyszám: 10-2016.

 

Döntés időpontja: 2016. február 18.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2016. április 25.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület egyedül eljáró tagja a fogyasztó által a EU Társasházkezelő és Fejlesztő Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül készpénzben egy összegben fizesse vissza a fogyasztónak a 2015. szeptember 8-án „felmérési díj” címén felvett 40.000,- Ft összeget.

 

A fogyasztó 2015. 09. 08-án a lakásán a vállalkozás képviselőjével – aki házalóként kereste fel – szerződést kötött nyílászáróinak „hőkorszerűsítésére”. A szolgáltatás teljes díja 118.000,- Ft volt, melyből a vállalkozás képviselője 40.000,- Ft-ot „felmérési díj” címén a helyszínen átvett. A fogyasztó a megtévesztés felismerését követően 2015. 09. 16-án írásban jelezte elállási szándékát, de ezek után nem tudta a vállalkozást elérni, ezért békéltető eljárást kezdeményezett. Az eljáró tanács a panasz megalapozottságát és a felmérési díj aránytalanságát (a munka végösszegének 1/3-a) állapította meg és ajánlást tett a vállalkozás részére.

 

A vállalkozás 2016. 03. 11-én jelezte, hogy az ajánlásban foglaltakat nem kívánja teljesíteni, mert a kifizetett összegért a szolgáltatást teljesítette.

 

 

Ügyszám: 229-2015.

 

Döntés időpontja: 2016. február 04.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2016. április 18.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület egyedül eljáró tagja a fogyasztó által a Telenor Magyarország Zrt 2045 Törökbálint, Pannon út 1. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül cserélje ki a fogyasztó Sony Xperia M4 Aqua típusú telefonkészülékét egy azonos típusú, hibátla új készülékre.

 

A fogyasztó 2015. 08. 10-én vásárolt készüléke már a vásárlást követő második napon meghibásodott, de csak a 4. napon tudta bejelenteni. A javítás és az azt követő még három javítás sem vezetett eredményre. A csereigényt a vállalkozás minden alkalommal elutasította. Az eljáró tanács a szerviz szakvéleményét nem tartotta elégségesnek ezért tett ajánlást a cserére.

 

A fogyasztó 2016. 03. 16-án jelezte, hogy a vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.

 

 

Ügyszám: 218-2015.

 

Döntés időpontja: 2016. január 14.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2016. április 18.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület egyedül eljáró tagja a fogyasztó által a DOMUSMED Kft. 1148 Budapest, Adria sétány 14. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás ne érvényesítse a fogyasztóval szemben megállapított 48.750,- Ft összegű kötbér követelését és erről az ajánlás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül értesítse a fogyasztót és a Békéltető Testületet.

 

A fogyasztó 2015. 09. 28-án termékbemutatón Bioflex derékaljat vásárolt 195.000,- Ft-ért, amelyet a békéltető meghallgatás napjáig nem kapott meg. A szerződéstől az elállását a szerződéskötést követő 14 napon túli időben jelentette be ezért azt a vállalkozás jogellenesen elutasította és 48.750,- Ft (a vételár 25 %-a) kötbér követelést jelentett be a fogyasztó felé. Az eljáró békéltető tanács a 45/2014. (II. 26.) Korm rendelet 20. § (3) bekezdése alapján a fogyasztó panaszát megalapozottnak ítélte és a fenti ajánlást tette.

 

A fogyasztó 2016. 02. 05-én jelezte, hogy a vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.

 

 

Ügyszám: 193-2015.

 

Döntés időpontja: 2015. november 26.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2016. április 18.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület egyedül eljáró tagja a fogyasztó által a Prime Trade Kft. 1054 Budapest, Honvéd u. 8. I. em. 2. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül javítsa meg a fogyasztó Sony Xperia Z3 Compact D5803 típusú telefonkészülékét, ha ez nem lehetséges, cserélje ki azt egy azonos típusú, hibátlan új készülékre.

 

A fogyasztó a 2014. 12. 29-én vásárolt telefon használata során 2015. szeptember 1-jén észlelt először hibát, az akkumulátor töltöttségi szintje ugrált, a fényképező funkció automatikusan bekapcsolt, ezért másnap leadta javításra. A készülék garanciális javítását a Cordon Electronics Kft. 2015. 09. 21-én kelt szakvéleményében elutasította ismeretlen eredetű mechanikai sérülés nyomai miatt, amihez a vállalkozás tartotta magát. A készülék a gyártói leírás szerint vízálló és védett a behatoló porral szemben. Az eljáró testületi tag a szakvéleményt hiányosnak ítélte, nem fogadta el.

 

A fogyasztó 2016. 01. 14-én jelezte, hogy a vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.

 

 

Ügyszám: 223-2015.

 

Döntés időpontja: 2016. január 28.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2016. március 31.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa a fogyasztó által a Telenor Magyarország Zrt. 2045 Törökbálint, Pannon út 1. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül a panasz tárgyát képező, fogyasztó által 2014. 12. 23. napján vásárolt Samsung Galaxy Core LTE (G386F) típusú, 355676061948269 IMEI számú okos telefont cserélje ki új készülékre és erről a Békéltető Testületet tájékoztassa.

 

A fogyasztó a telefon használata során 2015. júliusától hibát észlelt, hanghibák miatt a készülék nem volt megbízhatóan használható. A készülék 2015. 07. 21-től 2015. 11.20-ig öt alkalommal került leadásra javítás céljából, ebből 4 alkalommal ugyanaz a hiba jelentkezett és az átvételt követően sem volt használható a készülék. A készülék prémium kategóriás, amelytől elvárható a hibátlan működés.

A vállalkozás a cserét elutasította, javítást vállalt, ami több alkalommal sem vezetett eredményre.

 

A fogyasztó 2016. 02. 25-én jelezte, hogy a vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.

 

 

Ügyszám: 203-2015.

 

Döntés időpontja: 2015. december 3.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2016. február 8.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa a fogyasztó által a United Trading Kft. 1064 Budapest, Podmaniczky u. 57. II. em. 14. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül cserélje ki a fogyasztó által 2014. 12. 13-án a vállalkozás www.radium.hu internetes boltjában 145.590,- Ft áron vásárolt Lenovo ideapad Z50-75 típusú laptopot. Amennyiben a minőségi hibás, a szakszerviz által alkatrész hiánya miatt nem javíthatónak minősített készülék cseréjére nincs lehetőség, fizesse vissza a vételárat a fogyasztó részére.

 

A készülék 2015. 07. hónap elejétől többször meghibásodott, az utolsó meghibásodás alkalmával 2 hónapos várakozás után a szerviz jelezte, hogy alkatrész hiánya miatt nem javítható a készülék, cseréjét javasolja. A készüléket 2015. 10. 08-án a forgalmazóhoz a futárszolgálat visszaszállította, azóta a fogyasztó nem tudja, hol van a laptop. A Békéltető Testület felhívására a vállalkozás válasziratot nem küldött az eljárásban nem működött együtt.

 

A fogyasztó 2016. 01. 04-én jelezte, hogy a vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.

 

 

Ügyszám: 167-2015.

 

Döntés időpontja: 2015. október 8.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2016. január 12.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa a fogyasztó által a Telenor Magyarország Zrt. 2045 Törökbálint, Pannon út 1. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül jótállás keretében javítsa meg a panasz tárgyát képező Apple iPhone 6 64GB SLVR típusú telefonkészüléket. Amennyiben a javításra nincs lehetőség, azonos típusú hibátlan telefonkészülékre cserélje ki a vállalkozás.

 

A fogyasztó a vásárlás után öt hónappal észlelte a készülék hibáját, a vásárlás helyén jótállási igényét jelezte. A készüléket javításra a gyártó szakszervizébe küldte az üzlet, ahonnan a jótállást elutasító válasz érkezett, ismeretlen eredetű anyag befolyásából származó maradvány(ok), korróziós nyom(ok) láthatók. Az eljáró tanács a szerviz „Jegyzőkönyv/Állásfoglalás”-át nem fogadta el szakvéleménynek, amelyhez a vállalkozás egyébként végig ragaszkodott, és a fenti ajánlást tette.

 

A fogyasztó 2015. 11. 25-én jelezte, hogy a vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.

 

 

 

 

Ügyszám: 166-2015.

 

Döntés időpontja: 2015. október 8.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2016. január 12.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa a fogyasztó által a Dunántúli Regionális Vízművek Zrt. (DRV Zrt.) 8600 Siófok, Tanácsház u. 7. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül stornózza a 2015. 04. 29-én kelt 772.370,- Ft-os számlát és a 2014. 07. 09. - 2015. 01. 19. közötti időszakra 56 m3 vízfogyasztással számolva állítson ki új számlát, ezen túlmenően fizesse meg panaszosnak a vízmérő pontossági vizsgálatával kapcsolatban felmerült 14.790,- Ft-ot, valamint a hibaelhárítás folytán kicserélt flexibilis cső cseréjével kapcsolatban felmerült 3.000,- Ft költséget, és ennek teljesítéséről a panaszost írásban értesítse.

 

A fogyasztó 2015. január hónapban rendkívüli mértékű vízfogyasztást észlelt a vízmérőjén, amit jelentett a szolgáltató felé. A kiérkezett szakemberek egyike lemenve az aknába kért néhány téglát, mert az akna alján víz volt, elzárta a víz áramlását, leszerelte a vízmérőt, jegyzőkönyvben rögzítették az aránytalan vízfogyasztást. A fogyasztó kérte a mérő pontossági vizsgálatát, amelyen a mérő megfelelőnek bizonyult. A felszerelt új mérő szintén aránytalanul nagy fogyasztást mutatott, ezért a fogyasztó ellenőrizte az aknát, amelyben állt a víz. Megállapította, hogy a mérő fogyasztó felőli oldalán a VIPAK gyűrű alatt, ami még a szolgáltató felelősségébe tartozik, de a vízmérő már méri, folyik a víz. Többször is megpróbálta telefonon értesíteni a vállalkozást eredménytelenül, ezért szerelőt hívott, aki a hibás csövet kicserélte, ezáltal szüntetve meg a vízfolyást. Tekintettel arra, hogy az aránytalan vízfogyásnak nem mérőhiba, hanem csőtörés volt az oka, melynek pontos időpontját nem lehet megállapítani, csak azt, hogy 2014. második felében következett be, az elfolyt vízzel kapcsolatos víz-, szennyvíz- és vízterhelési díj a fogyasztót nem terhelheti.

A DRV Zrt. csak a második vízmérőn mért túlfogyasztást ismerte el, az első vízmérőnél ismeretlen időpontban keletkezett csőtörést nem vette figyelembe.

 

A vállalkozás 2015. 10. 22-én arról tájékoztatta a Békéltető Testületet, hogy tartja magát eredeti álláspontjához, az ajánlást nem teljesíti, csak a bíróság, illetve hatóság döntését fogadja el.

 

 

 

Ügyszám: 153-2015.

 

Döntés időpontja: 2015. október 20.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2016. január 12.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa a fogyasztó által a Euro Fúzió Kft. 1068 Budapest, Király u. 80. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül az Elixor Angel Pulzáló Mágnes készülék fogyasztó általi visszaadásával vagy visszaküldésével egyidejűleg fizesse vissza a fogyasztónak a készülék vételárát, 395.000,- Ft-ot.

 

A fogyasztó termékbemutatón kötött szerződést a termék megvásárlására, annak árát készpénzben kifizette. A rendelkezésére álló elállási határidőn belül elállt a szerződéstől és kérte a kifizetett vételár visszafizetését. A vállalkozás ígérete ellenére a terméket nem vette át és a vételárat nem fizette vissza.

 

A fogyasztó tájékoztatása szerint a vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.

 

 

 

 

Ügyszám: 144-2015.

 

Döntés időpontja: 2015. augusztus 19.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2016. január 12.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa a fogyasztó által a Vöröskő Kft. 8200 Veszprém, Pápai út 36. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül a panasz tárgyát képező mobiltelefon vételárát térítse vissza.

 

A fogyasztó a Samsung mobiltelefonját a vásárlástól számított 1 hónapon belül háromszor vitte vissza az üzletbe működési hiba miatt. A szerviz szerint viszont megfelelően működik, ezért a javítást nem tartják indokoltnak. Mivel a készülék nem nagyképernyős okostelefon, nem fogadja el, hogy naponta lemerül (új akkumulátorral is), ezért ragaszkodott a vételár visszafizetéséhez. Az eljáró tanács a kérelmet az ügy összes körülményének figyelembevételével megalapozottnak találta.

 

A fogyasztó 2015. 10. 07-én kelt tájékoztatása szerint a vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.

 

 

Ügyszám: 143-2015.

 

Döntés időpontja: 2015. augusztus 19.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2016. január 12.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa a fogyasztó által a KE-OR Kft. 2120 Dunakeszi, Dr. Babicz Béla u. 16. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül javítsa meg vagy saját költségén javíttassa meg a fogyasztó által megvásárolt Opel Astra típusú gépkocsit. Amennyiben a gépkocsi nem javítható, vagy a javítást a vállalkozás nem vállalja, a gépkocsi visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vállalkozás fizesse vissza annak vételárát a fogyasztó részére.

 

A fogyasztó használt gépkocsit vásárolt a vállalkozástól, amellyel már a hazafelé vezető úton gondok jelentkeztek. Ezeket a hibákat több szakszerviz is megállapította. A vállalkozás által megjelölt szerviz a hibákat véglegesen nem tudta elhárítani, feltételezése szerint a vezérlő rendszernél van a hiba, aminek tetemes a javítási költsége. A fogyasztó kérte a jótállás keretében történő javítást, vagy a vételár visszafizetését, amitől a vállalkozás elzárkózott. A vállalkozás a békéltető eljárásban nem működött együtt.

 

A fogyasztó 2015. 10. 06-án kelt tájékoztatása szerint a vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.

 

 

Ügyszám: 78-2015.

 

Döntés időpontja: 2015. május 21.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2016. január 12.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa a fogyasztó által az Imperium Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2500 Esztergom, Bátori Schulcz Bódog u. 29/A. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül fizesse ki a fogyasztó részére a panasz tárgyát képező számítógép szervizbe szállításának 2064,- Ft-os díját, a jogtalanul felszámított 5.000,- Ft javítási díjat, valamint a visszaszállítás 1.949,- Ft-os költségét, összesen 9.013 Ft-ot.

 

A fogyasztó használt számítógépet vásárolt a vállalkozástól egy éves jótállással. A számítógép 14 nap múlva meghibásodott, amit a vállalkozás használt merevlemez cserével javított. A készülék a javítást követően rövid időn belül újból üzemképtelenné vált, a hibát új merevlemez beszerelésével vállalta a vállalkozás elhárítani, amelynek költségét a fogyasztó vállalta. A kiállított számlában azonban a merevlemez árán felül szerepelt a szerviz munkadíj és az oda-vissza szállítás díja, amit a fogyasztó nem fogadott el.

 

A fogyasztó többszöri, utoljára 2016. 01. 04-én érkezett tájékoztatása szerint a vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.

 

 

 

Ügyszám: 75-2015.

 

Döntés időpontja: 2015. május 21.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2015. július 27.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa a fogyasztó által a ValenContracT Kft 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2. II. em. 37. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodjon a panasz tárgyát képező Vita Life AV-022 típusú lábmasszírozó készülék panaszostól történő elszállításáról, egyidejűleg a fogyasztó részére fizesse vissza annak 200.000,- Ft-os vételárát, valamint a meghiúsult visszaküldés 1.980,- Ft-os postaköltségét, összesen 201.980,- Ft-ot.

 

A fogyasztó termékbemutatón készpénzért vásárolta meg a terméket, melyet a kiszállításkor egy összegben kifizetett. Másnap telefonon, majd az átvételt követő kilencedik napon tértivevényes levélben elállt a szerződéstől és az azt követő napon postára adta a terméket. A termék „elköltözött” postai jelzéssel visszaérkezett.

 

A fogyasztó tájékoztatása szerint a vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.

 

 

Ügyszám: 68-2015.

 

Döntés időpontja: 2015. május 14.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2015. július 27.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület egyedül eljáró tagja a fogyasztó által a Fizioterápiás Kutató Kft. 1068 Budapest, Király u. 80. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodjon a fogyasztó által 2015. március 5-én vásárolt Elixor ADGEL matrac fogyasztótól való visszaszállításáról, egyidejűleg egy összegben fizesse vissza részére a 390.000,- Ft vételárat.

 

A fogyasztó termékbemutatón készpénzért vásárolta meg a terméket. Másnap telefonon, majd ugyanazon a napon tértivevényes levélben elállt a szerződéstől. A vállalkozás az elállást tartalmazó levél 2015. 03. 09-i átvétele ellenére nem jelzett vissza a fogyasztónak, nem szállította el a matracot, amire a szerződés 3. pontjában kötelezettséget vállalt és nem fizette vissza a vételárat.

 

A Békéltető Testülettel az eljárásban nem működött együtt, a 2015. május 26-án postázott ajánlást átvette.

 

A fogyasztó 2015. június 17. napján kelt tájékoztatása szerint a vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.

 

 

Ügyszám: 67-2015

 

Döntés időpontja: 2015. május 14.

 

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2015. július 25.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa a fogyasztó által a Sigton Hungary Kft. 1118 Budapest, Kaptárkő u. 3. 8/29. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a panasz tárgyát képező Overmax OV-SteelCore 10+ Alu DualC tabletet azonos típusúra cserélje ki, ha ez nem lehetséges, a vételárat fizesse vissza.

 

A fogyasztó 2013. 02. 11-én vásárolta a vállalkozástól a táblagépet, amely 1 éven belül háromszor volt javítva. A következő javításkor a fogyasztó kérte a cserét, de kérését a vállalkozás elutasította. A 4. javításból csaknem 3 hónap után kapta vissza a készüléket, amely továbbra sem volt rendeltetésszerűen használható. Az ezt követő tértivevényes levelére választ sem kapott.

 

A Békéltető Testület által 2015. május 29-én postázott ajánlás „nem kereste” postai jelzéssel érkezett vissza.

 

A fogyasztó 2015. július 14. napján kelt tájékoztatása szerint a vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.

 

 

Ügyszám: 41-2015

 

Döntés időpontja: 2015. április 16.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2015. július 25.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület egyedül eljáró tagja a fogyasztó által az DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 1134 Budapest, Váci út 35. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a fogyasztótól elszállított 7024693 SD típusú beltéri egység és tartozékainak összesen 17.000,- Ft értékével számoljon el.

 

A fogyasztó 2006.március 21-én szolgáltatási szerződést kötött a vállalkozással, melynek keretében a vállalkozás 3 db beltéri egységet és annak tartozékait bocsátotta rendelkezésére oly módon, hogy két egységet bérelt, egy beltéri egységet pedig megvásárolt. Amikor a fogyasztó a szerződést felmondta, a beltéri egységeket és tartozékokat visszaszolgáltatta, azonban a vállalkozás a fogyasztó tulajdonát képező, a szerződés felmondását megelőzően javításra elszállított beltéri egységgel a vállalkozás nem számolt el a panaszos felé. A vállalkozás válasziratában azzal utasította el a kérelmet, hogy a fogyasztó tulajdonát képező, tőle elszállított eszközök elektronikai hulladékok voltak.

 

A fogyasztó 2015. május 20. napján kelt tájékoztatása szerint a vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.

 

 

Ügyszám: 39-2015

 

Döntés időpontja: 2015. április 23.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2015. július 15.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa a fogyasztó által az Q & B Happy Kereskedelmi Kft. 1138 Budapest, Párkány u. 8. 4. em. 4. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő 8 napon belül vegye fel a panaszossal a kapcsolatot, intézkedjen a panasz tárgyát képező termék átvétele iránt, egyben fizesse vissza a termék bruttó 8.999,- Ft vételárát.

 

A fogyasztó a „hasznosholmik.hu” web-oldalon 2014. május 5-én rendelt egy „vákuumkészülék cellulitisz ellen” elnevezésű terméket, ami a kipróbáláskor hibás volt. A törvényes határidőben gyakorolta elállási jogát és visszaküldte a terméket. A vállalkozás az elállási igényét elutasította, a terméket nem vette át, így azt a posta visszaküldte a panaszosnak. A fogyasztó minden állítását írásos bizonyítékkal igazolta.

 

A vállalkozás a Békéltető Testület számára mind a megkeresés, mind az ajánlás vonatkozásában elérhetetlen volt, a fogyasztó is csak telefonon, illetve e-mailen tudta elérni. Az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette, mivel azt „nem vette át” jelzéssel küldte vissza a Posta.

 

 

Ügyszám: 37-2015

 

Döntés időpontja: 2015. április 9.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2015. június 25.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület egyedül eljáró tagja a fogyasztó által az Life Comp Kft. 1119 Budapest, Andor u. 21. fszt. 1. (volt Direct Star Kft. 2800 Tatabánya, Teleki L. u. 11.) szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő napon azonnal fizesse vissza a fogyasztónak a vele kötött 140002715140002715 számú adásvételi szerződés alapján átvett 10.000,- Ft-ot, az első rendkívüli részlet összegét.

 

A fogyasztó a vállalkozás termékbemutatóján 2014. december 15-én 6 db terméket vásárolt. A szerződéstől való elállási szándékát 2014. december 16-án tértivevényes levélben jelezte és egyidejűleg a termékeket postai úton visszaküldte, amit a vállalkozás szabályszerűen visszaigazolt. A vállalkozás 2015. január 5-én kelt levelében tájékoztatta panaszost, hogy a 10.000,- Ft-ot 30 napon belül postai úton visszaküldik. Ez többszöri sürgetés ellenére nem történt meg, ezért a fogyasztó a békéltető testülethez fordult.

 

A vállalkozás a békéltető testülettel az eljárás során nem működött együtt, a leveleket átvette, de azokra nem válaszolt, az ajánlásban foglaltakat a fogyasztó 2015. június 2-án kelt tájékoztatása szerint nem teljesítette.

CallSend SMSCall from mobileAdd to SkypeYou'll need Skype CreditFree via Skype

 

 

Ügyszám: 207-2014

 

Döntés időpontja: 2015. február 20.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2015. június 15.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület egyedül eljáró tagja a fogyasztó által az Online Resorts International Kft. 1118 Budapest, Rétköz u. 22. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül vegye fel írásban a kapcsolatot a fogyasztóval a 2013. 08. 15-én megkötött OZ/63021-67399-13/1 számú szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése érdekében és a fogyasztóval írásban egyeztetve biztosítsa a szállásajánlatainak a szerződés szerinti – minden egyéb feltétel nélküli – igénybevételét. Amennyiben a felek egyeztetése a jelen ajánlás fogyasztó általi kézhezvételét követő 45 napon belül eredményre nem vezet, úgy további 15 napon belül a vállalkozás fizesse vissza a fogyasztónak a 180.000,- Ft szolgáltatási díjat. A felek az ajánlásban foglaltak teljesítése során együttműködni kötelesek.

 

A fogyasztó szállás igénybevételére kötött szerződést. A vállalkozás által rendelkezésére bocsátott listából ki is választott két lehetőséget, ezt követően azonban további feltételekről, megkötésekről tájékoztatták, amelyek sem a szerződéskötés előtti ismertetőben, sem a szerződés feltételeiben nem szerepeltek. A kifizetett 180.000,- Ft ellenére az egy éves határidőn belül nem tudta igénybe venni a szerződés alapján megszerzett jogosultságát.

 

A vállalkozás részére a Békéltető Testület által küldött megkeresés és ajánlás „nem kereste” postai jelzéssel érkezett vissza, a vállalkozás elérhetetlen.

 

 

Ügyszám: 206-2014.

 

Döntés időpontja: 2015. január 8.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2015. április 22.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület egyedül eljáró tagja a fogyasztó által a PEMF Elektronik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül fizessen meg a fogyasztó részére 395.000,- Ft-ot és ezen összeg után a 2014. 09. 18. napjától járó törvényes mértékű kamatot a fogyasztó által átvett 1 db ELIXOR Divine pulzáló mágnesterápiás készülék egyidejű visszaszolgáltatása mellett.

 

A fogyasztó termékbemutató keretében a vállalkozástól 2014. szeptember 18-án vásárolt egy ELIXOR Divine pulzáló mágnesterápiás készüléket, amit egy összegben kifizetett. Utólag értesült arról, hogy az Egészségügyi Engedélyezési Hivatal Orvostechnikai Főosztálya 2014. augusztus 29. napjától ezen készülék orvostechnikai eszközként történő forgalmazását felfüggesztette, reklámozását megtiltotta, így az értékesítés a fogyasztó megtévesztésével, jogosulatlanul történt. A fogyasztó írásbeli reklamációjára a vállalkozás nem intézkedett.

 

A vállalkozás a Békéltető Testület megkeresésére nem válaszolt, a meghallgatáson nem jelent meg, az ajánlásban foglaltakat a fogyasztó visszajelzése szerint nem teljesítette.

 

 

Ügyszám: 200-2014.

 

Döntés időpontja: 2014. december 18.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2015. április 22.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa a fogyasztó által a Sziga Sport Kft. (PLAYERSROOM FASHION AND SPORT STORE Üzlethálózat) 1142 Budapest, Szőnyi út 2. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül a hibás lábbeli egyidejű visszaszolgáltatása mellett cserélje ki a panasz tárgyát képező NIKE HYPERDUNK 2013 márkajelű lábbelit azonos típusú és méretű lábbelire, ennek elmaradása esetén fizesse vissza a lábbeli 29.999,- Ft-os vételárát.

 

A fogyasztó a vállalkozás kaposvári üzletében vásárolta a panasz tárgyát képező lábbelit, amely 4 hónapos használat után tönkrement. Reklamációjára a vállalkozás által beszerzett elutasító szakvéleményt nem fogadta el, a békéltető testülethez fordult. Az eljáró tanács a becsatolt adatok és a termék szemrevételezése alapján a panaszt megalapozottnak minősítette.

 

A vállalkozás által 2015. január 13-án átvett ajánlás teljesítését az átvétel napján kelt levelében elutasította.

 

 

Ügyszám: 196-2014.

 

Döntés időpontja: 2015. január 28.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2015. április 22.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa a fogyasztó által a Dish-Tech Kft. 6400 Kiskunhalas, Bükkönyös u. 47. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül díjmentesen javítsa ki a panaszosok által megvásárolt 2 db masszázsfotelt.

 

A fogyasztók 2014. június 24-én és június 26-án termékbemutatókon vásároltak 1-1 db masszázsfotelt. Az egyik masszázsfotelt üzembe sem lehetett helyezni, a másik két hét után hibásodott meg. A fogyasztók előbb telefonon, majd annak eredménytelensége miatt 2014. október 21-én tértivevényes levélben jelentették be jótállási igényüket, eredménytelenül. Ezt követően fordultak a békéltető testülethez.

 

A Békéltető Testület által a vállalkozás részére elküldött ajánlás 2015. február 17. napján „nem kereste” postai jelzéssel visszaérkezett, a fogyasztó telefonon jelezte a Békéltető Testületnek, hogy a vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.

 

 

Ügyszám: 192/2014.

 

Döntés időpontja: 2014. december 11.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2015. február 16.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület egyedül eljáró tagja a fogyasztó által a Fetter-Lucky Kft. 6400 Kiskunhalas, Széchenyi u. 24. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül XY fogyasztó részére fizesse vissza a 389.999,- Ft vételárat.

 

A fogyasztó 2014. július 09-én a vállalkozás által tartott árubemutatón 389.999,- Ft értékben vásárolt. A jogszabályi lehetőséggel élve az elállási határidőn belül elállt a szerződéstől és a terméket saját költségén visszaküldte. A vállalkozás az elállás elfogadásáról és a termék átvételéről 2014. július 28-án kelt levélben értesítette a fogyasztót és tájékoztatta, hogy a vételár visszafizetése folyamatban van. A fogyasztó későbbi felszólításaira és Békéltető Testület megkeresésére is azt a választ adta, hogy a visszafizetés folyamatban van. A vételárat azonban sem a jogszabályban rögzített határidőn belül (2014. 08. 11-ig), sőt a panaszos többszöri felszólítása ellenére a meghallgatási tárgyalás napjáig (2014. 12. 11.) sem fizette vissza.

 

A fogyasztó 2015. január 5-én arról tájékoztatta a békéltető testületet, hogy az ajánlásban foglaltakat a vállalkozás nem teljesítette.

 

 

Ügyszám: 189-2014.

 

Döntés időpontja: 2014. december 18.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2015. március 12.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa a fogyasztó által az Expediente-Produkt Kft. 9023 Győr, Mester u. 1. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követően haladéktalanul, igazolható módon egyeztesse a fogyasztóval a termék visszaszállításának helyét, idejét, módját, és az ajánlás kézhezvételét követő naptól számított 14 napon belül fizesse vissza a termék 100.000,- Ft-os vételárát.

 

A fogyasztó 2014. október 17-én a somogyvári faluházban tartott termékbemutató keretében vásárolt egy LÉGTENAPIE készüléket. A szerződéstől írásban 2014. október 20-án feladott levélben elállt, azonban a levele „nem kereste” postai jelzéssel visszaérkezett. Ekkor fordult a békéltető testülethez.

 

A Békéltető Testület által a vállalkozás részére elküldött ajánlás 2015. január 15. napján „nem kereste” postai jelzéssel visszaérkezett, a fogyasztó 2015. február elején telefonon jelezte a Békéltető Testületnek, hogy a vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.

 

Ügyszám: 188-2014.

 

Döntés időpontja: 2014. december 18.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2015. március 12.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa a fogyasztó által az Expediente-Produkt Kft. 9023 Győr, Mester u. 1. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követően haladéktalanul, igazolható módon egyeztesse a fogyasztóval a termék visszaszállításának helyét, idejét, módját, és az ajánlás kézhezvételét követő naptól számított 14 napon belül fizesse vissza a termék 400.000,- Ft-os vételárát.

 

A fogyasztó 2014. október 16-án Kaposvárott, termékbemutató keretében vásárolt egy Silver alvásterápia szettet. A szerződéstől írásban 2014. október 20-án feladott levélben elállt, azonban a levele „nem kereste” postai jelzéssel visszaérkezett. Ekkor fordult a békéltető testülethez.

 

A Békéltető Testület által a vállalkozás részére elküldött ajánlás 2014. december 29. napján „nem kereste” postai jelzéssel visszaérkezett, a fogyasztó 2015. február 23-án jelezte a Békéltető Testületnek, hogy a vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.

 

 

Ügyszám: 182-2014.

 

Döntés időpontja: 2014. december 3.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2015. március 12.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület egyedül eljáró tagja a fogyasztó által a Panel Haus Kft. 1037 Budapest, Bokor u. 9-11. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül garanciális kötelezettségeként, saját költségén, a szakmai előírásoknak megfelelően, a szükséges méretűre csrélje ki, állítsa be és szegélyezze le a fogyasztónak a 2014. szeptember 13-án hibásan beépített fém bejárati ajtót.

 

A fogyasztó 2014. július 14-én szerződést kötött a vállalkozással fém bejárati ajtó cseréjére, amit a vállalkozás 2014. szeptember 13-án végzett el, nem megfelelő minőségben. A fogyasztó telefonon, majd szakmai véleménnyel alátámasztva e-mailen reklamált, de a vállalkozás a reklamációra nem intézkedett. A Békéltető Testület a rendelkezésre álló adatok alapján ajánlást tett a vállalkozásnak.

 

A fogyasztó 2015. január 19-én tájékoztatta a Békéltető Testületet, hogy a vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.

 

Ügyszám: 173/2014.

 

Döntés időpontja: 2014. november 13.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2015. január 15.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület egyedül eljáró tagja a fogyasztó által a Szinga Sport Kft. („PLAYERSROOM FASHION AND SPORT STORE” Üzlethálózat) 1142 Budapest, Szőnyi út 2. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül cserélje ki a fogyasztó által 2014. június 15-én vásárolt Converse márkájú férfi sportcipőt azonos típusúra és méretűre, vagy ha ez nem lehetséges, egy összegben, készpénzben fizesse vissza részére a 19.999,- Ft vételárat. A fogyasztó a hibás lábbelit egyidejűleg szolgáltassa vissza a vállalkozásnak.

 

A fogyasztó 2014. június 15-én vásárolta a vállalkozás üzletében a cipőt, amely két és fél hónapos használat után meghibásodott, használhatatlanná vált. Reklamációját a vállalkozás az általa beszerzett szakvéleményre alapozva, melyben a meghibásodás okaként többszöri külső mechanikai hatás, nem megfelelő méret, nem megfelelő rögzítés, tisztítás, tartós nedves állapot, szakszerűtlen szárítás, egyedi járássajátosságok szerepelnek, elutasította. A békéltető testület megkeresésére adott válaszában megismételte a panaszosnak írtakat. A meghallgatáson nem képviseltette magát, az alávetést elutasította.

 

A vállalkozás tájékoztatta a békéltető testületet, hogy az ajánlásban foglaltakat nem teljesíti, csak a bíróság döntését fogadja el relevánsnak, a békéltetőtestületét nem.

 

 

Ügyszám: 157/2014.

 

Döntés időpontja: 2014. október 16.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2015. január 15..

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület egyedül eljáró tagja a fogyasztó által a Szinga Sport Kft. („PLAYERSROOM FASHION AND SPORT STORE” Üzlethálózat) 1142 Budapest, Szőnyi út 2. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül a lábbeli fogyasztó általi visszaadásával egyidejűleg cserélje ki a DC FSH TX márkajelzésű 302911_0ROY_11.5 fogyasztási cikk azonosítójú lábbelit azonos típusú és méretű lábbelire, ennek elmaradása esetén a fenti határidőben fizesse vissza a fogyasztónak a lábbeli vételárát 15.999,- Ft-ot (azaz tizenötezer-kilencszázkilencvenkilenc forintot).

 

A fogyasztó 2014. május 2-án vásárolta a vállalkozás pécsi üzletében a cipőt, amely négy hónapos használat után meghibásodott, használhatatlanná vált. Reklamációját a vállalkozás az általa beszerzett szakvéleményre alapozva, melyben a meghibásodás okaként többszöri külső mechanikai hatás, nem megfelelő méret, nem megfelelő rögzítés, egyedi járássajátosságok szerepelnek, elutasította. A békéltető testület megkeresésére adott válaszában megismételte a panaszosnak írtakat. A meghallgatáson nem képviseltette magát, az alávetést elutasította.

 

A vállalkozás tájékoztatta a békéltető testületet, hogy az ajánlásban foglaltakat nem teljesíti, csak a bíróság döntését fogadja el relevánsnak, a békéltetőtestületét nem. A fogyasztó szintén küldött tájékoztatást az ajánlás teljesítésének elmaradásáról.

 

Ügyszám: 151/2014.

 

Döntés időpontja: 2014. október 02.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2015. január 15.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa a fogyasztó által a Magyar Telecom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás a az ajánlás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül a panasz tárgyát képező Apple iPhone 4S típusú készüléket azonos típusúra – jótállás keretében – csrélje ki.

 

A fogyasztó a terméket 2013. 09. 13-án vásárolta, mely 2014. júliusában meghibásodott, ekkor a vállalkozás jótállás keretében megjavította. Ezt követően nem sokkal később vásárolt egy offline navigációs programot, amit GPS jel hiánya miatt nem tudott használni, ezért ismételten javítást kért. A vállalkozás a jótállás keretében történő javítást „szakszerűtlen beavatkozás” miatt elutasította, a békéltető testület döntésének nem vetette alá magát. A Békéltető Testület eljáró tanácsa a panaszt megalapozottnak ítélte, nem tartotta kielégítő indoknak a szakszerűtlen beavatkozást, annak részletezése nélkül, a vállalkozás által becsatolt fotó-másolatok alkalmatlanok voltak a készülék azonosítására.

A vállalkozás arról tájékoztatta a Békéltető Testületet, hogy az ajánlást nem teljesítette, továbbra is a szerviz szakvéleményében foglaltakat ismeri el a meghibásodás okának.

 

Ügyszám: 82/2014.

 

Döntés időpontja: 2014. május 22.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2014. november 13.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa a fogyasztó által a Telenor Magyarország Zrt. 2045 Törökbálint, Pannon út 1. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás a az ajánlás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül fizessen vissza a fogyasztónak 132 970,- Ft vételárat a hibás DELL Inspiron 15R típusú számítógép egyidejű visszaszolgáltatásával. Felszólította a feleket, hogy az ajánlás teljesítése során együttműködni kötelesek.

 

A fogyasztó a terméket 2011. 12. 28-án vásárolta, melynek működésével egy idő után komoly problémák adódtak, a többszöri garanciában végzett, fődarabokra vonatkozó, eredménytelen javítás után bejelentette, hogy eláll a szerződéstől. A Békéltető Testület egyedül eljáró tagja a panaszt megalapozottnak ítélte a jelentős érdekmúlás, többszöri javítási kísérlet eredménytelensége okán és az adás-vételtől való elállást ajánlotta a vállalkozásnak.

A fogyasztó 2014. július 18-án kelt levelében arról tájékoztatta a Békéltető Testületet, hogy a vállalkozás az ajánlást nem teljesítette, a fogyasztóval a kapcsolatot nem vette fel.

 

 

Ügyszám: 76/2014.

 

Döntés időpontja: 2014. június 12.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2014. november 13.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa a fogyasztó által a Danubius-Therm Kft. 8600 Siófok, Vak Bottyán u. 32. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás a az ajánlás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül a fogyasztó dunaföldvári ingatlanán a nyílászárókkal kapcsolatos vállalkozási szerződését teljesítse, a hiányzó szúnyoghálókat pótolja,a redőnytartó oszlopokat szállítsa le és szerelje össze, az ajtó záródási hibáját javítsa ki.

 

A fogyasztó vállalkozási szerződést kötött a vállalkozással és annak teljes, 700 000,- Ft összegű ellenértékét kifizette. A vállalkozás a munkát csak részben végezte el. Panaszos megkísérelte közvetlenül rendezni a jogvitát, de a vállalkozásnak küldött tértivevényes levele „nem kereste” postai jelzéssel érkezett vissza. A fogyasztó ezt követően fordult a Békéltető Testülethez.

 

A vállalkozás a békéltető eljárásban a Testülettel nem működött együtt, a tértivevénnyel kiküldött megkeresést és az eljárást lezáró „Ajánlást” nem vette át.

 

 

Ügyszám: 13/2014.

 

Döntés időpontja: 2014. február 13.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2014. április 18.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa a fogyasztó által a Pannonfitt Kft. 1148 Budapest, Adria sétány 8. C. ép. 4. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül fogadja el a fogyasztó által 2013. 10. 01-én 10:04 órakor postára adott, a 2013. 07. 29-én tartott árubemutatón kötött 012222 számú szerződéstől való elállásra vonatkozó írásos nyilatkozatát és a szerződéskötéskor első részletként átvett 10.000,- Ft összeget a fogyasztónak fizesse vissza.

 

A fogyasztó 2013. július 29-én a vállalkozás által rendezett árubemutatón megrendelt egy Bioflex derékaljat. A szerződéskötéskor 10.000,- Ft előleget fizetett. Ezt követően anyagi helyzete kedvezőtlenebbre változott és mivel az árut még nem kapta meg, 2013. október 1-jén írásban elállt a szerződéstől. A vállalkozás az elállást nem fogadta el, követelte a 25 % kötbért.

 

A vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette, melyről a fogyasztó tájékoztatta a békéltető testületet.

 

Ügyszám: 13/2014.

 

Döntés időpontja: 2014. február 13.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2014. április 18.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa a fogyasztó által a Pannonfitt Kft. 1148 Budapest, Adria sétány 8. C. ép. 4. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül fogadja el a fogyasztó által 2013. 10. 01-én 10:04 órakor postára adott, a 2013. 07. 29-én tartott árubemutatón kötött 012222 számú szerződéstől való elállásra vonatkozó írásos nyilatkozatát és a szerződéskötéskor első részletként átvett 10.000,- Ft összeget a fogyasztónak fizesse vissza.

 

A fogyasztó 2013. július 29-én a vállalkozás által rendezett árubemutatón megrendelt egy Bioflex derékaljat. A szerződéskötéskor 10.000,- Ft előleget fizetett. Ezt követően anyagi helyzete kedvezőtlenebbre változott és mivel az árut még nem kapta meg, 2013. október 1-jén írásban elállt a szerződéstől. A vállalkozás az elállást nem fogadta el, követelte a 25 % kötbért.

 

A vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette, melyről a fogyasztó tájékoztatta a békéltető testületet.

 

Ügyszám: 10/2014.

 

Döntés időpontja: 2014. február 13.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2014. április 18.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület egyedül eljáró tagja a fogyasztó által a Szinga Sport Kft. 1142 Budapest, Szőnyi út 2. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül cserélje ki a fogyasztó által 2013. október 12-én vásárolt LECOQ 1320777-39 azonosítójú száras női cipőt, vagy ha ez nem lehetséges, egy összegben, készpénzben fizesse vissza részére a 15.999,- Ft vételárat. A fogyasztó a hibás lábbelit egyidejűleg szolgáltassa vissza a vállalkozásnak.

 

A fogyasztó 2013. október 12-én vásárolta a vállalkozás kaposvári üzletében a cipőt, amely két hónapos alkalmankénti használat után meghibásodott, a jobb lábas cipő kéreg-textilbélése elkopott, használhatatlanná vált. A vállalkozás által beszerzett szakvélemény alapján – helytelen méretválasztás – a minőségi kifogást elutasította. A békéltető eljárásban (válaszirat) ragaszkodott eredeti álláspontjához, a meghallgatási tárgyaláson nem képviseltette magát.

 

A vállalkozás tájékoztatta a békéltető testületet, hogy az ajánlásban foglaltakat nem teljesíti, csak a bíróság döntését fogadja el kötelezőnek, a békéltető testületét nem.

 

 

Ügyszám: 227/2013.

 

Döntés időpontja: 2013. november 07.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2014. január 30.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület egyedül eljáró tagja a fogyasztó által a CBC Hungary Kft. 2360 Gyál, Pesti út 37. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül egyösszegben, készpénzben fizessen vissza a fogyasztónak 85.440,- Ft-ot a fogyasztói csoport szervezése céljából különféle jogcímeken (szerződéskötési díj, havi törlesztő részletek) befizetett összeget.

A fogyasztó 2013. május 14-én megbízási szerződést kötött a 1.200.000,- Ft felvételére. A vállalkozás képviselője a szerződéskötéskor egy hónapon belüli folyósítást ígért, ami nem teljesült. A fogyasztó írásos reklamációját a vállalkozás elutasította. A békéltető eljárás során megállapította, hogy a fogyasztó panasza megalapozott, mert a vállalkozás jogszabálysértő módon szervezte be a fogyasztói csoportba, ezért a vele kötött szerződés semmis, a szerződéskötés előtti állapotot vissza kell állítani.

 

Az ajánlásban foglaltakat a vállalkozás nem teljesítette, amelyről a fogyasztó tájékoztatta a békéltető testületet.

 

 

Ügyszám: 218/2013.

 

Döntés időpontja: 2013. október 24.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2014. január 30.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület egyedül eljáró tagja a fogyasztó által a Tóth István 7400 Kaposvár, Szigligeti u. 9. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül fizessen vissza a fogyasztónak 153.000,- Ft-ot és ezze egyidejűleg saját költségén szállítsa el a fogyasztó ingatlanáról a szolgáltatás ellátása során elhelyezett ingóságokat. Az elszállítás során a fogyasztó együttműködni köteles a vállalkozóval.

A fogyasztó 2012. év szeptemberében egy fúrt kutat rendelt a vállalkozótól, aki többszöri próbálkozás, javítás után sem tudta a kutat működőképes állapotba hozni, ezért a fogyasztó elállt a szerződéstől és a kifizetett összeget visszakövetelte.

A fogyasztó visszajelzése szerint a vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.

 

Ügyszám: 212/2013.

 

Döntés időpontja: 2013. október 10.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2014. január 3.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület egyedül eljáró tagja a fogyasztó által a BioMagnetPluszKft. 1078 Budapest, Hernád u. 40. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a 2012. november 9-i keltezésű adásvételi szerződéssel eladott BC-3021 típusú vibrációs masszázsfotelt a vállalkozás az ajánlás átvételétől számított 15 napon belül hozza rendeltetésszerű állapotba.

A fogyasztó 2012. november 9-én vásárolta a terméket, amely a jótállási időn belül meghibásodott. A vállalkozás az írásos megkeresésre nem reagált, a békéltető testület által kitűzött meghallgatáson nem jelent meg. Az ajánlást 2013. 10. 25. napján átvette, azonban azt a fogyasztó visszajelzése szerint nem teljesítette.

 

 

 

Ügyszám: 161/2013.

 

Döntés időpontja: 2013. szeptember 17.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2013. november 20.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa a fogyasztó által az Prímagáz Hungária Zrt. 1117 Budapest, Aliz u. 2. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a fogyasztóval 2007. 05. 23-án kötött szolgáltatási szerződésben feltüntetett 11 tonna/5 év türelmi érték helyett a szerződésben várható fogyasztásként tételesen megjelölt (0,8 tonna/év) 4 tonna/5 év türelmi érték figyelembevételével állapítsa meg az ingyen gázként adott és nem teljesítés miatt elmaradt haszonként megállapított összeget.

A fogyasztó 2007-ben 5 éves időtartamra szerződést kötött a vállalkozással gázszolgáltatásra, amelyben évi 0,8 tonna várható fogyasztás mellett 11 tonna/5 év türelmi értéket határoztak meg, aminek a teljesítése esetén egyszeri térítésmentes feltöltést (1175 kg) biztosít a vállalkozás. Ennek a feltételnek nem teljesülése miatt a fogyasztótól a szerződéses időszak lejártakor 245.966,- Ft-ot követelt a vállalkozás.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére adott válaszában kifejtette, hogy a fogyasztó a szerződést a 11 t/5év türelmi érték ismeretében írta alá, amely mennyiség az egyszeri tartály-feltöltés (1175 kg) megtérülésére vonatkozó gazdasági számítások alapján lett meghatározva. Az eljáró tanács álláspontja szerint a szolgáltató egyoldalú feltételt szabott a szerződésben, ezzel a másik fél helyzetének kihasználásával aránytalan előnyt szerzett.

Az ajánlásban foglaltakat a vállalkozás nem teljesítette, amelyről a fogyasztó tájékoztatta a békéltető testületet. 

 

Ügyszám: 157/2013.

 

Döntés időpontja: 2013. augusztus 15.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2013. október 15.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa a fogyasztó által az INTER-PLANT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a fogyasztónak térítse vissza garanciális javítással kapcsolatban szervizdíj és kiszállási költség címén kifizetett összesen bruttó 40.000,- Ft-ot.

A fogyasztó által 2013. január 23-án a vállalkozástól vásárolt MTZ 892.2 típusú traktor fékrendszere májusban meghibásodott, amit bejelentettek az eladónak. A javítás jótállás (garancia) keretében meg is történt, azonban a vállalkozás dunaföldvári szervize a kiszállással kapcsolatban 12.000,- Ft szervizdíjat és 28.000,- Ft kiszállási díjat számlázott ki.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére adott válaszában hivatkozott azon szerződéses kitételre mely szerint a kiszállási költség nem tartozik a jótállás keretében történő javításba. Az eljáró tanács megállapította, hogy ez a kitétel jogszabállyal ellentétes, ezért semmis.

Az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette, amelyről a fogyasztó tájékoztatta a békéltető testületet. 

Ügyszám: 154/2013.

 

Döntés időpontja: 2013. augusztus 1.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2013. október 10.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület egyedül eljáró tagja a fogyasztó által az BÖHI Autó Kft. 7400 Kaposvár, Buzsáki u. 38. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a fogyasztónak adjon át a 2013. április 22-én eladott Daewoo Matiz (JAU 192 Frsz-ú) típusú használt személygépkocsihoz tartozékként 4 db kifogástalan minőségű, gyárilag előírt méretű nyári autógumit, egyenlítse ki készpénzben a fogyasztó által fizetett 2 db ablaktörlő számlát 3.600,- Ft értékben, saját költségen cseréltesse ki a gépkocsi ajtó hibás gumiszegélyeit, valamint az első szélvédőt.

A fogyasztó 2013. április 22-én vásárolt egy használt Daewoo Matiz gépkocsit. Az átadás-átvételkor a vállalkozás ígéretet tett az ajánlásban szereplő tartozékok pótlására, amit többszöri sürgetésre sem teljesített, ezért panaszos a békéltető testülethez fordult.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére adott válaszában elismerte az adás-vételkor rövid határidőre ígért tartozék-pótlást, jelezte a tárgyaláson való megjelenését, ami nem következett be. Az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette, amelyről a fogyasztó tájékoztatta a békéltető testületet. 

Ügyszám: 136/2013.

 

Döntés időpontja: 2013. augusztus 5.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2013. október 10.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület egyedül eljáró tagja a fogyasztó által az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 7626 Pécs, Búza tér 8/A. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül vizsgálja felül a kötbérigényének alapját és a felülvizsgálat eredményétől függően mellőzze az esetleges igényét.

A Társasház részére a vállalkozás 500.000,- Ft kötbért állapított meg. A panaszos ezzel nem értett egyet, mert a 2007. évi megalakuláskor és a 2009. évi ellenőrzéskor a vállalkozás a helyszíni ellenőrzés során hiányosságot nem állapított meg, pedig már akkor is a jelenlegi állapotban volt a '80-as években kiépített lépcsőházi vezetékrendszer. Panaszos szerint a lépcsőházi fogyasztásmérő felszerelésekor a vállalkozás nem végezte el a hálózat teljeskörű ellenőrzését, és a kötbér-megállapító ellenőrzés során sem végzett teljeskörű hibafeltárást, meghagyva a további kötbérkiszabási lehetőségeket. Alaptalannak tartotta a feltételezésen alapuló életszerűtlen kötbér-kiszabást.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére adott válaszában a panasz rendezését elutasította, hivatkozott a fogyasztásmérő megrongálásával, megbontásával, megkerülésével történő áram vételezés következményét rögzítő üzletszabályzati pontra. A meghallgatáson nem jelent meg, az alávetést elutasította. Az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette, amelyről a fogyasztó tájékoztatta a békéltető testületet. 

Ügyszám: 112/2013.

 

Döntés időpontja: 2013. június 27.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2013. október 10.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület egyedül eljáró tagja a fogyasztó által a Szinga Sport Kft. 2131 Göd (Alsógöd), Pesti út 81. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás 15 napon belül cserélje ki a fogyasztó által 2012. október 15-én vásárolt Nike márkájú, 314956-0183-8 azonosító számú sportcipőt, vagy ha ez nem lehetséges, egyösszegben, készpénzben fizesse vissza a fogyasztó részére a 15.044,- Ft vételárat a hibás lábbeli egyidejű visszaszolgáltatásával.

A fogyasztó a 2012. október 15-én vásárolt egy pár Nike márkájú sportcipőt leányának, amelynek a november végéig, majd márciusban történt használata után a felső részén a bőr kitörött, a cipő hordhatatlanná vált. Reklamációját szabályos jegyzőkönyvben rögzítették, a cipőt bevizsgálásra küldték. A szakvélemény a hiba eredetét az esős időben hordásra, szakszerűtlen tisztításra, szárításra vezette vissza, a vásárló kifogását megalapozatlannak minősítette, amit a fogyasztó nem fogadott el. A fogyasztó által beszerzett szakvélemény szerint a használat közbeni „hajlás” következtében tört ki a bőr. A meghallgatáson a lábbeli szemrevételezése alapján a testület egyedül eljáró tagja megállapította, hogy a fogyasztó követelése megalapozott, a meghibásodás egyértelműen a világmárkás terméket gyártó által felhasznált nyersanyag silány minőségére és technológiájára vezethető vissza.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére adott válaszában ragaszkodott a szakvélemény megállapításához, a panasz rendezését elutasította. A meghallgatáson nem jelent meg. Az ajánlásban foglaltak teljesítését megtagadta, erről a békéltető testületet írásban tájékoztatta. 

Ügyszám: 66/2013.

 

Döntés időpontja: 2013. április 11.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2013. október 10.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa a fogyasztó által a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 7400 Kaposvár, Cseri út 16. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követően – a fogyasztónak írásban tett ígéretének megfelelően – pótolja a hulladéktároló edény fedelét.

A fogyasztó szeméttároló edényének tetejét, ami előzőleg szintén az ürítők hibájából letört és azóta csak rátették az edényre, mivel tető nélkül tilos ürítésre kihelyezni, 2012. július 23-án a kukát ürítő dolgozók a szeméttel együtt bedobták a szemétszállító gépkocsi gyűjtő garatjába. A vállalkozás az ügy rendezése céljából a fogyasztónak írásban ígéretet tett a fedél pótlására, amit később elutasított, ezért a fogyasztó a békéltető testülethez fordult.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére adott válaszában a panasz rendezését elutasította azzal, hogy a gyűjtőedény beszerzése, javítása, pótlása a használó kötelessége. A meghallgatáson nem jelent meg. Az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette, amelyről a fogyasztó tájékoztatta a békéltető testületet. 

Ügyszám: 47/2013.

 

Döntés időpontja: 2013. március 28.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2013. június 10.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület egyedül eljáró tagja a fogyasztó által a Szinga Sport Kft. 2131 Göd (Alsógöd), Pesti út 81. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás 15 napon belül cserélje ki a fogyasztó által 2012. október 13-án vásárolt VN-OL3JGBR-45 OWENS H12 azonosítójú sportcipőt, vagy ha ez nem lehetséges, a hibás lábbeli egyidejű visszaszolgáltatásával a 18.399,- Ft vételárat egy összegben, készpénzben fizesse vissza a fogyasztó részére.

A fogyasztó a 2012. október 13-án vásárolt egy pár Vans sportcipőt gyermekének, amely 2,5 hónap használat után több helyütt meghibásodott, hordhatatlanná vált. Reklamációját szabályos jegyzőkönyvben rögzítették, a cipőt bevizsgálásra küldték. A szakvélemény a hiba eredetét nem megfelelően megválasztott lábméretre vezette vissza, a vásárló kifogását megalapozatlannak minősítette, amit a fogyasztó nem fogadott el. A meghallgatáson a táska szemrevételezése alapján a testület egyedül eljáró tagja megállapította, hogy a fogyasztó követelése megalapozott, a szakvélemény döntően feltételezéseken alapszik következtetései általánosak, a lábbeli a felsőrész velúr- és textilanyaga gyenge minősége miatt szakadt.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére adott válaszában ragaszkodott a szakvélemény megállapításához, a panasz rendezését elutasította. A meghallgatáson nem jelent meg. Az ajánlásban foglaltak teljesítését megtagadta, erről a békéltető testületet írásban tájékoztatta.Ügyszám: 46/2013.

 

Döntés időpontja: 2013. március 28.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2013. június 10.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület egyedül eljáró tagja a fogyasztó által a Gran-Export Kft. 4033 Debrecen, Veress P. u. 1. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás 15 napon belül a fogyasztó által vásárolt 2 db SP-47A típusú 128 LED-es szerelőlámpát cserélje ki új készülékekre oly módon, hogy azokhoz 9,6 V, 600 mAh kimenő teljesítményű hálózati akkumulátor töltőt, valamint olyan 12 V-os töltőadaptert biztosítson, amelynek a kimenő feszültsége 9,6 V, teljesítménye nem haladja meg a 600 mAh-át Amennyiben ezen feltételeket nem tudja teljesíteni, a szerelőlámpák vételárát és szállítási költségét összesen 28.930,- Ft-ot, azaz huszonnyolcezer-kilencszázharminc forintot fizessen vissza a fogyasztónak a hibás lámpák egyidejű, saját költségén történő visszavétele mellett.

A fogyasztó 2012. november-decemberben interneten vásárolta a fenti termékeket, amelyekhez nem kapott műszaki leírást. A lámpák egy-két napos használat után nem működtek a tartozékként kapott 12 V-os szivargyújtó adapteres töltést követően. Reklamációját a vállalkozás azzal utasította el, hogy a lámpák töltése közben a gépkocsi akkumulátorát is töltötte.

A békéltető testület szabályosan, időben átvett megkeresésére a vállalkozás nem válaszolt, a meghallgatáson nem jelent meg. Az eljáró tanács megállapította, hogy a fogyasztó kérelme megalapozott. A fogyasztó 2013.április 19-én kelt írásos visszajelzése alapján az ajánlásban foglaltakat a vállalkozás nem teljesítette. 

 

Ügyszám: 28/2013.

 

Döntés időpontja: 2013. március 07.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2013. május 10.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület egyedül eljáró tagja a fogyasztó által a Szinga Sport Kft. 2131 Göd (Alsógöd), Pesti út 81. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás 15 napon belül cserélje ki a fogyasztó által 2012. augusztus 29-én vásárolt Nike márkájú, BA 4271-0019 azonosítójú táskát, vagy ha ez nem lehetséges, a hibás lábbeli egyidejű visszaszolgáltatásával a 12.999,- Ft vételárat egy összegben, készpénzben fizesse vissza a fogyasztó részére.

A fogyasztó a 2012. augusztus 29-én vásárolt egy pár Nike márkájú fekete műbőr kézitáskát, amely 5 hónap használat után az egyik oldalon 8-10 cm hosszban kiszakadt és több helyen erősen megkopott. Reklamációját szabályos jegyzőkönyvben rögzítették, a cipőt bevizsgálásra küldték. A szakvélemény a hiba eredetét külső hatásokra vezette vissza, a vásárló kifogását megalapozatlannak minősítette, amit a fogyasztó nem fogadott el. A meghallgatáson a táska szemrevételezése alapján a testület egyedül eljáró tagja megállapította, hogy a fogyasztó panasza megalapozott, a magas árkategóriájú kézitáska anyaga vékony textilborítású műbőr, a szakadást a felhasznált anyagok gyenge minősége eredményezte.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére adott válaszában ragaszkodott a szakvélemény megállapításához, a panasz rendezését elutasította. A meghallgatáson nem jelent meg. Az ajánlásban foglaltak teljesítését megtagadta, erről a békéltető testületet levélben tájékoztatta. 

 

 

Ügyszám: 25/2013.

 

Döntés időpontja: 2013. március 07.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2013. május 10.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület egyedül eljáró tagja a fogyasztó által a Szinga Sport Kft. 2131 Göd (Alsógöd), Pesti út 81. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás 15 napon belül cserélje ki a fogyasztó által 2012. július 13-án vásárolt Nike márkájú, 407984-0110-9,5 azonosítójú sportcipőt, vagy ha ez nem lehetséges, a hibás lábbeli egyidejű visszaszolgáltatásával a 15.999,- Ft vételárat egy összegben, készpénzben fizesse vissza a fogyasztó részére.

A fogyasztó a 2012. július 13-án vásárolt egy pár Nike márkájú sportcipőt, amely 5 hónap használat után meghibásodott. Reklamációját szabályos jegyzőkönyvben rögzítették, a cipőt bevizsgálásra küldték. A szakvélemény a hiba eredetét helytelen használatra vezette vissza, a vásárló kifogását megalapozatlannak minősítette, amit a fogyasztó nem fogadott el. A meghallgatáson a lábbeli szemrevételezése alapján a testület egyedül eljáró tagja megállapította, hogy a fogyasztó panasza megalapozott, a magas árkategóriájú sportcipő gyenge technológiával lett összedolgozva.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére adott válaszában ragaszkodott a szakvélemény megállapításához, a panasz rendezését elutasította. A meghallgatáson nem jelent meg. Az ajánlásban foglaltak teljesítését megtagadta, erről a békéltető testületet levélben tájékoztatta. 

Ügyszám: 15/2013.

 

Döntés időpontja: 2013. február 28.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2013. május 10.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület egyedül eljáró tagja a fogyasztó által a Susu Royal International Kft. 2800 Tatabánya, Paletta lakópark 10. fsz. 3. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás 15 napon belül közölje a fogyasztóval azt a pontos címet és az átvétellel megbízott személy nevét és elérhetőségét, ahol, ill. aki a fogyasztó által a jogszerű elállás miatt visszaküldendő 1 db bioptron lámpát és 1 db léghűtő-melegítő készüléket átveszi, majd az átvétel időpontjától számított 30 napon belül egy összegben utalja vissza a fogyasztónak a 2013. január m11-én vásárolt termékek 200.000,- Ft- összegű vételárát.

A fogyasztó 2013. január 11-én egy termékbemutatón vásárolt egy bioptron lámpát és egy hűtő-fűtő készüléket. A vásárlásról nyugtát és egy „Jótállási jegy” elnevezésű irományt kapott, szerződés példányt nem. Élve elállási jogával 2013. január 12-én e-mailben, január 14-én könyvelt küldeményben jelezte a vállalkozás ügyvezetőjének elállási szándékát, kérte a terméket fogadó címét, elérhetőségét. A vállalkozás bejegyzett tatabányai telephelyéről a levél „elköltözött” jelzéssel érkezett vissza. A telefonon kapott elszállítási ígéret nem teljesítése miatt a fogyasztó a békéltető testülethez fordult.

A békéltető testület – vállalkozás ügyvezetője lakcímén átvett – megkeresésére nem válaszolt, a meghallgatáson nem jelent meg. A testület egyedül eljáró tagja megállapította, hogy a fogyasztó kérelme megalapozott. A fogyasztó 2013.április 3-án kelt írásos visszajelzése alapján az ajánlásban foglaltakat a vállalkozás nem teljesítette. 

 

Ügyszám: 183/2012.

 

Döntés időpontja: 2013. január 17.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2013. május 10.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület egyedül eljáró tagja a fogyasztó által a Szinga Sport Kft. 2131 Göd (Alsógöd), Pesti út 81. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás 15 napon belül cserélje ki a fogyasztó által 2012. augusztus 19-én vásárolt Mission M12001-0100-38 azonosítójú sportcipőt, vagy ha ez nem lehetséges, a 6.999,- Ft vételárat egy összegben, készpénzben fizesse vissza a fogyasztónak a hibás lábbeli egyidejű visszaszolgáltatása mellett.

A fogyasztó a 2012. augusztus 19-én vásárolt egy pár Mission márkájú sportcipőt, amely két hónap használat után hordhatatlanná vált. Reklamációját szabályos jegyzőkönyvben rögzítették, a cipőt bevizsgálásra küldték. A szakvélemény a hiba eredetét helytelen használatra vezette vissza, a vásárló kifogását megalapozatlannak minősítette, amit a fogyasztó nem fogadott el. A meghallgatáson a lábbeli szemrevételezése alapján a testület egyedül eljáró tagja megállapította, hogy a fogyasztó panasza megalapozott, a szakértő tévedett a hiba eredetére való következtetésben, a lábbeli silány minőségű textil bélés anyaggal készült, a kéregrész merevítés és a talp szintén gyenge technológiát mutat.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére adott válaszában ragaszkodott a szakvélemény megállapításához, a panasz rendezését elutasította. A meghallgatáson nem jelent meg. Az ajánlásban foglaltak teljesítését megtagadta, erről a békéltető testületet levélben tájékoztatta. 

 

Ügyszám: 179/2012.

 

Döntés időpontja: 2012. december 11.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2013. május 10.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület egyedül eljáró tagja a fogyasztó által a Szinga Sport Kft. 2131 Göd (Alsógöd), Pesti út 81. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás 15 napon belül cserélje ki a fogyasztó által 2012. május 06-án vásárolt Mission M12555-0400-44 Alick cikkszámú sportcipőt, vagy ha ez nem lehetséges, a 11.999,- Ft vételárat egy összegben, készpénzben fizesse vissza a fogyasztónak a hibás lábbeli egyidejű visszaszolgáltatása mellett.

A fogyasztó a 2012. május 6-án vásárolt egy pár Mission márkájú sportcipőt, amely 5 hónap használat után hordhatatlanná vált. Reklamációját szabályos jegyzőkönyvben rögzítették, a cipőt bevizsgálásra küldték. A szakvélemény a vásárló kifogását megalapozatlannak minősítette, amit a fogyasztó nem fogadott el. A meghallgatáson a lábbeli szemrevételezése alapján a testület egyedül eljáró tagja megállapította, hogy a fogyasztó panasza megalapozott, a szakértő tévedett a hiba használati eredetére való következtetésben, a lábbeli silány minőségű textil bélés anyaggal készült, a kéregrész merevítés és a talp szintén gyenge technológiát mutat.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére adott válaszában ragaszkodott a szakvélemény megállapításához, a panasz rendezését elutasította. A meghallgatáson nem jelent meg. Az ajánlásban foglaltak teljesítését megtagadta, erről a békéltető testületet levélben tájékoztatta. 

Ügyszám: 173/2012.

 

Döntés időpontja: 2012. december 11.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2013. május 10.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület egyedül eljáró tagja a fogyasztó által a Szinga Sport Kft. 2131 Göd (Alsógöd), Pesti út 81. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás 15 napon belül cserélje ki a fogyasztó által 2012. április 27-én vásárolt Nike 314956-120 cikkszámú női edzőcipőt, vagy ha ez nem lehetséges, a kerekítve 18.000,- Ft vételárat egy összegben, készpénzben fizesse vissza a fogyasztónak a hibás lábbeli egyidejű visszaszolgáltatása mellett.

A fogyasztó a 2012. április 27-én vásárolt egy pár márkás sportcipőt, amely alig fél év használat után meghibásodott. Reklamációját szabályos jegyzőkönyvben rögzítették, a cipőt bevizsgálásra küldték. A szakvélemény a vásárló kifogását megalapozatlannak minősítette, amit a fogyasztó nem fogadott el. A meghallgatáson a lábbeli szemrevételezése alapján a testület egyedül eljáró tagja megállapította, hogy a fogyasztó panasza megalapozott, a „NIKE” világmárka név alatt eladott sportcipő ilyen rövid használat után elfogadhatatlan anyag- és technológiai minősége miatt hibásodott meg ilyen mértékben.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére adott válaszában ragaszkodott a szakvélemény megállapításához, a panasz rendezését elutasította. A meghallgatáson nem jelent meg. Az ajánlásban foglaltak teljesítését megtagadta, erről a békéltető testületet levélben tájékoztatta.

 

Ügyszám: 163/2012.

 

Döntés időpontja: 2012. december 06.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2013. május 10.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa a fogyasztó (vállalkozás) által az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. 7626 Pécs, Búza tér 8/A. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás kötbért ne érvényesítsen a fogyasztóval szemben, az 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint kötbér kiszabását mellőzze.

A fogyasztó a beadványában előadta, hogy a vállalkozás a munkatársai által 2011. 07. 22. napján végzett ellenőrzés alapján szabálytalan villamos energia vételezést állapított meg, ami miatt a fenti összegű kötbért szabta ki. A vállalkozással az egyezkedés nem vezetett eredményre.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére adott válaszában ragaszkodott az álláspontjához, a panasz rendezését elutasította. A meghallgatáson nem jelent meg. Az eljáró tanács a rendelkezésre álló adatok alapján megállapította, hogy a fogyasztó kérelme megalapozott. A vállalkozás az ajánlásban foglaltak teljesítését megtagadta, erről a békéltető testületet levélben tájékoztatta. A teljesítés elmaradását a fogyasztó képviselője is jelezte. 

 

Ügyszám: 140/2012.

 

Döntés időpontja: 2012. október 30.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2013. január 23.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület egyedül eljáró tagja a fogyasztó által a Szinga Sport Kft. 2131 Göd (Alsógöd), Pesti út 81. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás 15 napon belül cserélje ki a fogyasztó által 2012. május 13-án vásárolt Helly Hansen márkájú lábbelit egy hibátlan termékre, amennyiben erre nincs mód, a 15.999,- Ft vételárat fizesse vissza.

A fogyasztó a 2012. május 13-án vásárolt vállalkozás Kaposvár, Berzsenyi u. 1-3. alatti üzletében egy pár Helly Hansen márkájú tornacipőt. A lábbeli kívül fehér textil, a bélése kék alapon mintás szövet. A cipő jó minőségű mosószerrel történt tisztítása után a bélés megfestette a fehér külső textil felsőrészt, így a cipő foltos lett, és helyenként a talp is elvált a felsőrésztől. Reklamációját szabályos jegyzőkönyvben rögzítették, a cipőt bevizsgálásra küldték. A szakvélemény a vásárló kifogását megalapozatlannak minősítette, a hibát szakszerűtlen tisztításnak tulajdonította. Ezt a fogyasztó nem fogadta el. A meghallgatáson a lábbeli szemrevételezése alapján a testület eljáró tanácsa a szakvéleménnyel ellentétben a kezelési útmutatóban írtakat elfogadva megállapította, hogy a mosószeres vízzel történt tisztítás nem volt szakszerűtlen, és ha a bélés festékanyaga ennek ellenére a külső textil felsőrészt megfestette, akkor az elszíneződés anyaghibára vezethető vissza.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére adott válaszában ragaszkodott a szakvélemény megállapításához, a panasz rendezését elutasította. A meghallgatáson nem jelent meg. Az ajánlásban foglaltak teljesítését megtagadta, erről a békéltető testületet levélben tájékoztatta.

 

 

Ügyszám: 130/2012.

 

Döntés időpontja: 2012. október 26.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2013. január 23.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület egyedül eljáró tagja a fogyasztó által a Szinga Sport Kft. 2131 Göd (Alsógöd), Pesti út 81. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás 15 napon belül cserélje ki a fogyasztó által 2012. március 24-én 24.999,- Ft-ért vásárolt sportcipőt (azonosító: 345007-11), vagy ha ez nem lehetséges, a vételárat egyösszegben fizesse vissza a fogyasztónak a hibás lábbeli egyidejű visszaszolgáltatása mellett.

A fogyasztó a 2012. március 24-én vásárolt vállalkozás kaposvári PLAYERSROOM üzletében egy pár márkás sportcipőt, amely mintegy 4 hónapos normál körülmények közötti használat után hordhatatlanná vált. Reklamációját szabályos jegyzőkönyvben rögzítették, a cipőt bevizsgálásra küldték. A szakvélemény a vásárló kifogását megalapozatlannak minősítette, amit a fogyasztó nem fogadott el. A meghallgatáson a lábbeli szemrevételezése alapján a testület egyedül eljáró tagja megállapította, hogy a fogyasztó panasza megalapozott, a „NIKE” világmárka név alatt eladott sportcipő alig több, mint 4 hónapos használat után elfogadhatatlan anyag- és technológiai minősége miatt hibásodhatott meg ilyen mértékben.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére adott válaszában ragaszkodott a szakvélemény megállapításához, a panasz rendezését elutasította. A meghallgatáson nem jelent meg. Az ajánlásban foglaltak teljesítését megtagadta, erről a békéltető testületet levélben tájékoztatta.

 

 

Ügyszám: 126/2012.

 

Döntés időpontja: 2012. október 26.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2013 január 23..

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület egyedül eljáró tagja a fogyasztó által a Szinga Sport Kft. 2131 Göd (Alsógöd), Pesti út 81. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás 15 napon belül javíttassa meg, vagy ha ez nem lehetséges, cserélje ki a fogyasztó által 2012. április 3-án 14.999,- Ft-ért vásárolt Nike Twilight Jr 333270-041 azonosító számú sportcipőt, a hibás lábbeli egyidejű visszaszolgáltatása mellett.

A fogyasztó a 2012. április 3-án vásárolt kiskorú gyermekének a vállalkozástól egy pár Nike Twilight márkájú sportcipőt, amely mintegy 4 hónapos használat után meghibásodott. Reklamációját szabályos jegyzőkönyvben rögzítették, a cipőt bevizsgálásra küldték. A szakvélemény a vásárló kifogását megalapozatlannak minősítette, amit a fogyasztó nem fogadott el. A meghallgatáson a lábbeli szemrevételezése alapján megállapítást nyert, hogy a fogyasztó panasza részben megalapozott, ezért a cipő javítására vagy cseréjére tett ajánlást az eljáró tanács.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére adott válaszában ragaszkodott a szakvélemény megállapításához, a panasz rendezését elutasította. A meghallgatáson nem jelent meg. Az ajánlásban foglaltak teljesítését megtagadta, erről a békéltető testületet levélben tájékoztatta.

 

 

Ügyszám: 94/2012.

 

Döntés időpontja: 2012. augusztus 30.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2012. október 17.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület egyedül eljáró tagja a fogyasztó által a Szinga Sport Kft. 2131 Göd (Alsógöd), Pesti út 81. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás 15 napon belül cserélje ki a fogyasztó által 2012. február 3-án 29.999,- Ft-ért vásárolt Air Classic 309210-002-8 azonosító jelű sportcipőt, vagy ha ez nem lehetséges, a vételárat egyösszegben készpénzben fizesse vissza a fogyasztónak a hibás lábbeli egyidejű visszaszolgáltatásával.

A fogyasztó a 2012. február 3-án vásárolt a vállalkozástól egy pár Air Classic márkájú sportcipőt, amely rövid használat után meghibásodott. Reklamációjára a lábbelit kicserélték. Az új lábbeli szintén meghibásodott, a vállalkozás szakvéleményre hivatkozással javítást végzett. A harmadszori hibára kiadott elutasító szakvéleményt a fogyasztó nem fogadta el és a békéltető testülethez fordult.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére adott válaszában ragaszkodott a szakvélemény megállapításához, a panasz rendezését elutasította. A meghallgatáson nem jelent meg. Az ajánlásban foglaltak teljesítését megtagadta, erről a békéltető testületet levélben tájékoztatta.

 

 

Ügyszám: 47/2012.

 

Döntés időpontja: 2012. május 10.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2012. július 31.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa a fogyasztó által a Szinga Sport Kft. 2131 Göd (Alsógöd), Pesti út 81. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás 15 napon belül a panasz tárgyát képező leányka csizmát cserélje ki, vagy a 14.999,- Ft-os vételárát fizesse vissza a fogyasztó részére.

A fogyasztó a 2010. november 5-én vásárolt egy pár gyermek csizmát, amely 3 hónapos viselés után használhatatlanná vált. Reklamációját szakvélemény alapján a vállalkozás elutasította, amit a fogyasztó nem fogadott el.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére adott válaszában ragaszkodott a szakvélemény megállapításához, a panasz rendezését elutasította. A meghallgatáson nem jelent meg. Az ajánlásban foglaltak teljesítését megtagadta, erről a békéltető testületet levélben tájékoztatta.

 

 

Ügyszám: 37/2012.

 

Döntés időpontja: 2012. április 19.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2012. július 31.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa a fogyasztó által a Vodafone Magyarország Zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás 15 napon belül a panasz tárgyát képező Vodafone 547 típusú telefonkészüléket cserélje ki más típusú készülékre, vagy a vételárát fizesse vissza a fogyasztó részére.

A fogyasztó a 2010. december 3-án kötött szerződés keretében Vodafone típusú érintőképernyős telefonkészüléket kapott, amely egy évig jól működött, ezt követően ugyanazzal a hibával többször – összesen négyszer – volt szervizben. A fogyasztó két alkalommal kérte a készülék más típusra történő cseréjét, vagy a vételár visszafizetését, amit a vállalkozás nem teljesített.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére a vállalkozás válasziratában a kérelmet elutasította, arra hivatkozott, hogy a készüléket minden javításkor kicserélte. Az eljáró tanács a döntését a készüléktípus nem megfelelő minőségével és a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenséggel indokolta

A fogyasztó küldte meg a békéltető testület részére a vállalkozásnak az ajánlás nem teljesítésére vonatkozó, részére küldött válaszát.

 

Ügyszám: 13/2012.

 

Döntés időpontja: 2012. április 5.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2012. június 25.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa a fogyasztó által a TT-Sport Kft. (7261 Taszár, Vörösmarty u. 2.) vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás a panasz tárgyát képező Nike Zoom márkájú kosárlabda sportcipőt cserélje ki, vagy a 21.990,- Ft-os vételárat fizesse vissza a fogyasztónak.

A fogyasztó 2011. október 1-én vásárolt egy pár Nike Zoom márkájú, kosárlabda sportcipőt a vállalkozástól, amely 3 hónap használat után több helyen meghibásodott. A vállalkozás által a reklamáció nyomán beszerzett szakvéleményt és az arra alapozott elutasító választ a panaszos nem fogadta el és békéltető eljárást kezdeményezett.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére adott válaszában szakvéleményre utalva elutasította a fogyasztó igényének kielégítését, üzletpolitikai indokkal 10 % kedvezményt ajánlott fel, amit panaszos – tekintettel a márkára, vételárra és a használat időtartamára – nem fogadott el.

A vállalkozás a meghallgatásról kimentette magát, az ismételt megkeresésre nem válaszolt, az ajánlást a fogyasztó visszajelzése szerint nem teljesítette.

Ügyszám: 4/2012.

 

Döntés időpontja: 2012. április 24.

 

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2012. július 31.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület egyedül eljáró tagja a fogyasztó által a Minimal Bútor Kft 8630 Balatonboglár, Dózsa Gy. u. 81. szám alatti székhelyű vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás 15 napon belül a fogyasztó részére fizesse vissza a 2011. július 07-én megrendelt bútorokra felvett előleget 50.000,- Ft összegben, vagy szállítsa le a legyártott bútorokat, továbbá fizessen meg 9.982,- Ft utazási költségtérítést.

A fogyasztó 2011. július 7-én különféle bútorokat, szekrényeket rendelt a vállalkozástól 102.000,- Ft értékben, amelyre 50.000,- Ft előleget fizetett. Szállítási határidőként 2011. augusztus 13-15. volt feltüntetve a megrendelőn. A fogyasztó többszöri személyes és írásbeli felszólítására sem teljesített a vállalkozás.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresését nem vette át, az „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, az ajánlást a fogyasztó visszajelzése szerint nem teljesítette.

 

 

 


 

Ügyszám: 211/2011.

Döntés időpontja: 2011. december 15.

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2012. február 13.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa a fogyasztó által a Szinga Sport Kft. (2131 Göd/Alsógöd/, Pesti út 81.) vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás a panasz tárgyát képező Levi’s 2150927330051 cikkszámú, magas szárú sportcipőt cserélje ki, vagy a 9.999,- Ft-os vételárat fizesse vissza a fogyasztónak.

A fogyasztó 2011. július 22-én vásárolt egy pár Levi’s márkájú, magas szárú textil felsőrészes sportcipőt a vállalkozástól, amely rövid viselés után meghibásodott. A vállalkozás által a reklamáció nyomán beszerzett szakvéleményt és az arra alapozott elutasító választ a panaszos nem fogadta el és békéltető eljárást kezdeményezett.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére adott válaszában ragaszkodott a szakvélemény megállapításához, a panasz rendezését elutasította. A meghallgatáson nem jelent meg. Az ajánlásban foglaltak teljesítését megtagadta, erről a békéltető testületet levélben tájékoztatta.

 

 

Ügyszám: 210/2011.

Döntés időpontja: 2011. december 15.

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2012. február 13.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa a fogyasztó által a DEKOBED Kft. (Budapest, Kézei Simon u. 7.) vállalkozás 7400 Kaposvár, Berzsenyi u. 9. szám alatti Aranyfolyó Áruház üzlete ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás a panasz tárgyát képező női csizmát szavatosság keretében javítsa ki úgy, hogy rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen; vagy ha ez nem lehetséges, cserélje ki, illetve a 6.450,- Ft-os vételárat fizesse vissza a fogyasztónak.

A fogyasztó 2011. október 18-án vásárolt egy pár női csizmát a vállalkozás üzletében, amely néhány napos használat után meghibásodott. A vállalkozás a csizmát megjavíttatta. A javítást a fogyasztó nem fogadta el, mivel ugyanúgy nem tudta hordani a lábbelit, mint javítás előtt.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére nem válaszolt, a meghallgatáson nem jelent meg. A fogyasztó arról tájékoztatta a békéltető testületet, hogy az ajánlásban foglaltak a vállalkozás nem tljesítette.

 

 

Ügyszám: 195/2011.

Döntés időpontja: 2011. december 08.

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2012. február 13.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa a fogyasztó által a Szinga Sport Kft. (2131 Göd/Alsógöd/, Pesti út 81.) vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás a panasz tárgyát képező Adidas U45489-11 cikkszámú fekete száras utcai cipőt cserélje ki, vagy a 19.999,- Ft-os vételárat fizesse vissza a fogyasztónak.

A fogyasztó 2011. április 22-én vásárolt egy pár Adidas márkájú száras utcai cipőt a vállalkozástól, amely – mivel a nyár folyamán nem használta – mintegy 2 hónapos használat után meghibásodott. A vállalkozás által beszerzett szakvéleményt és az arra alapozott elutasító választ nem fogadta el.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére adott válaszában ragaszkodott a szakvélemény megállapításához, a panasz rendezését elutasította. A meghallgatáson nem jelent meg. Az ajánlásban foglaltak teljesítését megtagadta, erről a békéltető testületet levélben tájékoztatta.

 

 

Ügyszám: 118/2011.

Döntés időpontja: 2011. július 21.

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2011. szeptember 22.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület Eljáró tanácsa a fogyasztó által a Minimal Bútor Kft. (8630 Balatonboglár, Dózsa Gy. u. 81.) vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás a panasz tárgyát képező konyhabútorra előlegként átvett130.000,- Ft-ot, valamint a konyhai műszaki cikkek vételáraként előre felvett 118.300,- Ft-ot, összesen 248.300,- Ft-ot fizesse vissza a fogyasztónak.

A fogyasztó 2011. január 11-én megrendelt egy konyhabútort, amelyhez a vállalkozó felajánlotta a műszaki berendezések megvásárlását is. Erre a munkára előlegként, illetve a berendezések áraként összesen 248.300,- Ft-ot vett fel előre. A munkát nem végezte el, a berendezéseket nem vásárolta meg, az előleget felszólításra sem fizette vissza.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére nem válaszolt, a meghallgatáson nem jelent meg, a testület ajánlását a fogyasztó írásos tájékoztatása szerint nem teljesítette.

 

 

Ügyszám: 116/2011.

Döntés időpontja: 2011. június30..

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2011. augusztus 31.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület Eljáró tanácsa a fogyasztó által a Vip Phone Group Bt. (1117 Budapest, Hengermalom u. 19-21.) vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás a panasz tárgyát képező Nokia N8 Dark Grey típusú mobiltelefon készüléket cserélje ki, vagy annak 92.290,- Ft-os vételárát a fogyasztó részére fizesse vissza.

A fogyasztó 2011. április 15-én vásárolta interneten a készüléket. A kipróbálás során a készülék hibásnak minősült, amit 3 munkanapon belül jelzett a forgalmazónak, amely azonban a csereigényét több hónapos késéssel sem teljesítette.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére nem válaszolt, a meghallgatáson nem jelent meg, az ajánlást nem teljesítette.

 

Ügyszám: 90/2011.

Döntés időpontja: 2011. június 09.

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2011. augusztus 31.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület Eljáró tanácsa a fogyasztó által a Szinga Sport Kft. (1142 Budapest, Szőnyi út 2.) vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás a panasz tárgyát képező Puma típusú sportcipőt cserélje ki, vagy a 19.999,- Ft-os vételárat fizesse vissza a fogyasztónak.

A fogyasztó 2011. február 19-én vásárolt egy pár Puma sportcipőt a vállalkozás Kaposvár, Berzsenyi u. 1-3. szám alatti üzletében, amely rövid használat után meghibásodott. A reklamációjára a vállalkozásnak az általa beszerzett szakvéleményre alapozott elutasító válaszát nem fogadta el.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére adott válaszában ragaszkodott a szakvélemény megállapításához, a panasz rendezését elutasította. A meghallgatáson nem jelent meg. Az ajánlásban foglaltak teljesítését megtagadta, erről a békéltető testületet levélben tájékoztatta.

 

 

Ügyszám: 77/2011.

Döntés időpontja: 2011. május 12..

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2011. augusztus 31.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület Eljáró tanácsa a fogyasztó által a Szinga Sport Kft. (1142 Budapest, Szőnyi út 2.) vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás a panasz tárgyát képező LE COQ 1021769-42 Sapporo Lea típusú utcai cipőt cserélje ki, vagy a 24.999,- Ft-os vételárat fizesse vissza a fogyasztónak.

A fogyasztó 2010. november 12-én vásárolt egy pár utcai cipőt a vállalkozás Kaposvár, Berzsenyi u. 1-3. szám alatti üzletében, amely rövid használat után meghibásodott. A reklamációjára a vállalkozásnak az általa beszerzett szakvéleményre alapozott elutasító válaszát nem fogadta el.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére adott válaszában ragaszkodott a szakvélemény megállapításához, a panasz rendezését elutasította. A meghallgatáson nem jelent meg. Az ajánlásban foglaltak teljesítését megtagadta, erről a békéltető testületet levélben tájékoztatta.

 

 

Ügyszám: 44/2011.

Döntés időpontja: 2011. március 31..

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2011. augusztus 31.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület Eljáró tanácsa a fogyasztó által az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. ( 7602 Pécs, Pf. 197.) vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás stornózza a 2010. 06. 16-i befizetési határidejű, 46.295,- Ft összegre szóló gázszámlát és helyette az előző évek átlagfogyasztásának megfelelő számlát bocsásson ki, valamint a két számla közötti különbséget a fogyasztónak utalja vissza.

A fogyasztó a Somogy megyei Békéltető Testülethez fordult a vállalkozással fennálló számlavitája ügyében. A magas összegű számla befizetését követően műszaki hibát jelentett be, amelyet a vállalkozás nem vizsgált ki, csak a hitelesítés lejárta miatt 5 hónap elteltével cserélte le a gázmérőt. A vállalkozástól semmilyen nyomtatványt a hiba bejelentéséhez nem kapott, a hibát az ügyfélszolgálaton személyesen jelentette be,nem tudta elfogadni az E:ON elutasítását, kérte a békéltető eljárás lefolytatását.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére adott válaszában azzal utasította el a fogyasztó kérelmét, hogy a hiba bejelentése nem írásban, az általa kiküldött nyomtatványon törtét, a nyomtatványt a fogyasztó nem küldte vissza, ezért nem vizsgálta a műszaki hibát.

A vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.

 

 

Ügyszám: 189/2010.

Döntés időpontja: 2010. december 16.

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2011. február 22.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület Eljáró tanácsa fogyasztó által a Szinga Sport Kft. (1142 Budapest, Szőnyi út 2.) vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás a panasz tárgyát képező Lecoq 1010896 márkájú cipőt cserélje ki, vagy a 17.999,- Ft-os vételárat fizesse vissza a fogyasztónak.

A fogyasztó 2010. április 9-én vásárolta a cipőt a vállalkozás üzletében, amelyet meghibásodás miatt 2010. júniusában visszavitt az üzletbe kérve annak cseréjét. A vállalkozás a reklamációt az általa beszerzett szakvéleményre alapozva elutasította, amit a fogyasztó nem fogadott el.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére adott válaszában ragaszkodott a szakvélemény megállapításához, a panasz rendezését elutasította. A meghallgatáson nem jelent meg. Az ajánlásban foglaltak teljesítését megtagadta, erről a békéltető testületet levélben tájékoztatta.

 

 

Ügyszám: 186/2010.

Döntés időpontja: 2010. december 16.

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2011. február 22.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület Eljáró tanácsa fogyasztó által a Magyar Telecom Távközlési Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás a panaszos telefon- és Sat TV szolgáltatással kapcsolatos díjhátraléka megfizetésére biztosítson 6 havi kamatmentes részletfizetési kedvezményt és erről a panaszost 15 napon belül írásban értesítse.

A fogyasztó és a vállalkozás között vita keletkezett a tv programszolgáltatás kezdeti időpontját illetően. Mivel a fogyasztó a telefon és tv szolgáltatásra vonatkozó számlát egyben kapta, a vita miatt nem fizette ki többször eredménytelenül kérve annak megbontását. Az eljárás során sem a vállalkozás, sem a fogyasztó álláspontja nem volt egyértelműen bizonyítható, de a számla összegének megbontására a vállalkozásnak lehetősége lett volna, az eljáró tanács a fenti ajánlást tette.

A fogyasztó tájékoztatta a békéltető testületet, hogy a vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.

 

Ügyszám: 180/2010.

Döntés időpontja: 2010. december 12.

Nyilvánosságra hozatal időpontja:2011. február 22.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa fogyasztó által a MEDSOUND Kft. (1073 Budapest, Dob u. 94-96.) vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás a panasz tárgyát képező ReSound RP 50 típusú hallókészülék 61.850,- Ft-os vételárát a fogyasztónak fizesse vissza.

A fogyasztó 2009. 09. 17-én vásárolta a hallókészüléket, amelynek akkumulátora néhány óra használat után lemerült, ezért 2099. 10. 27. és 2010. 07. 01. között nyolc alkalommal volt javításon, de nem cserélték ki.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére nem válaszolt, a meghallgatáson nem jelent meg, az ajánlást a fogyasztó visszajelzése alapján nem terljesítette.

 

 

Ügyszám: 173/2010.

Döntés időpontja: 2010. december 2.

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2011. február 22.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület Eljáró tanácsa fogyasztó által a Beck Reisen Kft (9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16.) vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás egyösszegben készpénzben fizessen vissza a fogyasztónak 10.000,- Ft-ot, a 2010. május 11-én meghiúsult németországi társasutazás előlegét.

A fogyasztó által 2009. október 29-én kirándulással egybekötött termékbemutatón jelentkezett a társasutazásra. A 2010. május 11-re tervezett utat 2009. november 5-én írásban lemondta, de több hónap múltán sem kapta vissza a befizetett előleget.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére válasziratában a fogyasztó követelését elismerte,2010. november 22-én úgy nyilatkozott, hogy az előleg „visszafizetése folyamatban van”, a meghallgatáson nem jelent meg.

A fogyasztó arról tájékoztatta a békéltető testületet, hogy a vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.

 

Ügyszám: 167/2010.

Döntés időpontja: 2010. december 2.

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2011. február 22.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület Eljáró tanácsa fogyasztó által a Szinga Sport Kft. (1142 Budapest, Szőnyi út 2.) vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás a panasz tárgyát képező kosárlabda edzőcipőt cserélje ki, vagy a 12.900,- Ft-os vételárat fizesse vissza a fogyasztónak.

A fogyasztó 2010. 02. 28-án vásárolt egy pár kosárlabda edzőcipőt a vállalkozás üzletében, amelyet meghibásodás miatt néhány hónap használat után visszavitt az üzletbe kérve annak cseréjét. A vállalkozás a reklamációt az általa beszerzett szakvéleményre alapozva elutasította, amit a fogyasztó nem fogadott el.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére adott válaszában ragaszkodott a szakvélemény megállapításához, a panasz rendezését elutasította. A meghallgatáson nem jelent meg. Az ajánlásban foglaltak teljesítését megtagadta, erről a békéltető testületet levélben tájékoztatta.

 

 

Ügyszám: 149/2010.

Döntés időpontja: 2010. október 28.

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2011. február 22.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület Eljáró tanácsa fogyasztó által a Szinga Sport Kft. (1142 Budapest, Szőnyi út 2.) vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás a panasz tárgyát képező teremfoci sportcipőt javítsa meg, cserélje ki, vagy a 9.990,- Ft-os vételárat fizesse vissza a fogyasztónak.

A fogyasztó 2010. 02. 26-án vásárolt egy pár teremfoci sportcipőt a vállalkozás üzletében, amelyet meghibásodás miatt 2010. 08. 09-én visszavitt az üzletbe javításra, illetve cserére. A vállalkozás a reklamációt az általa beszerzett szakvéleményre alapozva elutasította, amit a fogyasztó nem fogadott el.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére adott válaszában ragaszkodott a szakvélemény megállapításához, a panasz rendezését elutasította. A meghallgatáson nem jelent meg. Az ajánlásban foglaltak teljesítését megtagadta, erről a békéltető testületet levélben tájékoztatta.

 

 

Ügyszám: 145/2010.

Döntés időpontja: 2010. november 21.

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2011. február 22.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület Eljáró tanácsa fogyasztó által a CITY-GAS Kereskedőház Kft (5350 Tiszafüred, Igari u. 51.) vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás a panasz tárgyát képező DEMRAD SOLITECH Plus vegyes tüzelésű állókazán 159.900,- Ft-os vételárát fizesse vissza és a kazán elszállításáról saját költségén gondoskodjon.

A fogyasztó által 2010. szeptember 10. napján vásárolt kazán a beüzemelés során hibásnak bizonyult (az ajtajánál repedt, a fűtésrendszert fel sem tudták tölteni). Reklamációját a vállalkozás elutasította szabálytalan fűtési rendszerre hivatkozva, ezért a békéltető testülethez fordult.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére válasziratában a panaszt elutasította, a fűtési rendszer szabálytalanságára és kivitelezési hibára hivatkozott, amit az eljáró tanács a becsatolt bizonyítékok alapján nem fogadott el. A meghallgatási tárgyaláson nem jelent meg.

A fogyasztó arról tájékoztatta a békéltető testületet, hogy a vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.

 

Ügyszám: 141/2010.

Döntés időpontja: 2010. október 21.

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2011. február 22.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület Eljáró tanácsa fogyasztó által a Szinga Sport Kft. (1142 Budapest, Szőnyi út 2.) vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás a panasz tárgyát képező papucs 7.999,- Ft-os vételárat fizesse vissza a fogyasztónak.

A fogyasztó 2010. 06. 23-án vásárolt egy pár papucsot a vállalkozás Kaposvár, Berzsenyi u. 1-3. szám alatti Playersroom üzletében, amelyet meghibásodás miatt 2010. 08. 02-án visszavitte az üzletbe kérve annak cseréjét. A vállalkozás a reklamációt az általa beszerzett szakvéleményre alapozva elutasította, amit a fogyasztó nem fogadott el.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére adott válaszában ragaszkodott a szakvélemény megállapításához, a panasz rendezését elutasította. A meghallgatáson nem jelent meg. Az ajánlásban foglaltak teljesítését megtagadta, erről a békéltető testületet levélben tájékoztatta.

 

 

Ügyszám: 132/2010.

Döntés időpontja: 2010. szeptember 30.

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2011. február 22.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület Eljáró tanácsa fogyasztó által a Magyar Telecom Távközlési Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás a panasz tárgyát képező Sony Ericcson ERX10i (Xperia) típusú mobil készülékre a jótállást állítsa vissza és a megállapított hibát a jótállási feltételek szerint javítsa ki, vagy a készüléket azonos típusúra cserélje ki.

A fogyasztó által 2010. május 14-én vásárolt készüléket meghibásodás miatt a forgalmazó a gyártói szervizbe küldte, ahol külső mechanikai sérülés nyomaira hivatkozva megvonták a jótállását. A fogyasztó a szakvéleményt nem fogadta el, a békéltető testülethez fordult.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére válasziratában, a panaszt elutasította, az indokoltnál erőteljesebb töltőcsatlakozó használata miatti panelcsatlakozó felszakadására hivatkozott, a meghallgatási tárgyaláson nem jelent meg.

A vállalkozás levélben tájékoztatta a fogyasztót, hogy az ajánlásban foglaltakat nem áll módjában teljesíteni.

 

Ügyszám: 118/2010.

Döntés időpontja: 2010. szeptember 30.

Nyilvánosságra hozatal időpontja:2010. december 01.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa fogyasztó által a Luxor Régiségbolt Szabó László műtárgykereskedő ( 1184 Budapest, Üllői út 393) vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás a panasz tárgyát képező evőeszköz készlet módosított megbízási szerződés szerinti átvételi árából fennmaradt 70.000,- Ft-ot a fogyasztó részére fizessen ki.

A fogyasztó 2010. február 16-án megbízási szerződést kötött egy evőeszköz készlet értékesítésére először 470.000,- Ft átvételi áron, amit később 450.000,- Ft-ra módosítottak. Az értékesítést követően csak 380.000,- Ft került részére kifizetésre. A különbözet kifizetéséhez kérte a békéltető testület segítségét.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére küldött válaszában a panasz rendezését elutasította, a készlet restaurálási költségeire, különbözeti ÁFÁ-ra és saját jutalékára hivatkozott. Az eljáró tanács a vállalkozás érveit nem fogadta el, mivel azok a szerződésben nem kerültek rögzítésre.

A vállalkozás a meghallgatáson nem jelent meg, az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.

 

 

 

Ügyszám: 112/2010.

Döntés időpontja: 2010. július 22.

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2010. november 25.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület Eljáró tanácsa fogyasztó által a Szinga Sport Kft. (1142 Budapest, Szőnyi út 2.) vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás a panasz tárgyát képező sportcipőt díjmentesen javítsa meg, cserélje ki, vagy a 9.999,- Ft-os vételárat fizesse vissza a fogyasztónak.

A fogyasztó 2010. február 11-én vásárolt egy pár sportcipőt a vállalkozás Kaposvár, Berzsenyi u. 1-3. szám alatti Playersroom üzletében, amely rövid használat után több helyütt elszakadt. A vállalkozás a reklamációt az általa beszerzett szakvéleményre alapozva elutasította, amit a fogyasztó nem fogadott el.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére adott válaszában ragaszkodott a szakvélemény megállapításához, a panasz rendezését elutasította. A meghallgatáson nem jelent meg. Az ajánlásban foglaltak teljesítését megtagadta, erről a békéltető testületet levélben tájékoztatta.

 

 

Ügyszám: 88/2010.

Döntés időpontja: 2010. június 10.

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2010. november 25.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület Eljáró tanácsa fogyasztó által a Szinga Sport Kft. (1142 Budapest, Szőnyi út 2.) vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás a panasz tárgyát képező Nike márkájú sportcipőt cserélje ki, vagy a 13.590,- Ft-os vételárat fizesse vissza a fogyasztónak.

A fogyasztó 2009. október 16-án vásárolt egy pár Nike sportcipőt a vállalkozás Kaposvár, Berzsenyi u. 1-3. szám alatti Playersroom üzletében, amely 3 hónapos használat után meghibásodott. Reklamációjára a vállalkozás által beszerzett szakvéleményre alapozott elutasító választ nem fogadta el.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére adott válasziratában ragaszkodott a szakvélemény megállapításához, a panasz rendezését elutasította. A meghallgatáson nem jelent meg.

A fogyasztó tájékoztatása szerint az ajánlásban foglaltakat a vállalkozás nem teljesítette.

 

 

Ügyszám: 78/2010.

Döntés időpontja: 2010. június 03.

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2010. szeptember 15.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület Eljáró tanácsa fogyasztó által a Szinga Sport Kft. (1142 Budapest, Szőnyi út 2.) vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás a panasz tárgyát képező Fila FT 00393 IMPERADOR típusú sportcipőt cserélje ki, vagy a 14.990,- Ft-os vételárat fizesse vissza a fogyasztónak.

A fogyasztó 2009. november 15-én vásárolt egy pár Fila sportcipőt a vállalkozás Kaposvár, Berzsenyi u. 1-3. szám alatti Playersroom üzletében, amely rövid használat után meghibásodott. A reklamációjára a vállalkozásnak az általa beszerzett szakvéleményre alapozott elutasító válaszát nem fogadta el.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére adott válaszában ragaszkodott a szakvélemény megállapításához, a panasz rendezését elutasította. A meghallgatáson nem jelent meg. Az ajánlásban foglaltak teljesítését megtagadta, erről a békéltető testületet levélben tájékoztatta.

 

 

Ügyszám: 69/2010.

Döntés időpontja: 2010. június 29.

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2010. november 25.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület Eljáró tanácsa fogyasztó által a E&U Hőtechnika Kft. (1113 Budapest, Karolina út 65.) vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás fizessen vissza a fogyasztónak 44.000,- Ft-ot, a panasz tárgyát képező nyílászáró szigetelési munkákra felvett foglaló kétszeresét, vagy végezze el a szerződés szerinti munkákat.

A fogyasztó 2009. augusztus 27-én szerződést kötött lakóháza nyílászáróinak szigetelésére a vállalkozás képviselőjével és 22.000,- Ft foglalót fizetett részére. A vállalkozás a megjelölt határidőre nem jelentkezett, a munkát nem végezte el.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére nem válaszolt, bár a térti vevény szerint a levelet átvette, a meghallgatási tárgyaláson nem jelent meg.

A vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.

 

 

Ügyszám: 50/2010.

Döntés időpontja: 2010. április 29.

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2010. szeptember 15.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület Eljáró tanácsa fogyasztó által a Szinga Sport Kft. (1142 Budapest, Szőnyi út 2.) vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás a panasz tárgyát képező 2009. november 10-én vásárolt Fila sportcipőt cserélje ki, vagy a 9.900,- Ft-os vételárat fizesse vissza a fogyasztónak.

A fogyasztó 2009. november 10-én vásárolt egy pár Fila sportcipőt a vállalkozás balatonboglári Players Outlet üzletében, amely háromszori használat után meghibásodott. Reklamációjára a vállalkozás által beszerzett elutasító szakvéleményt nem fogadta el.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére adott válaszában ragaszkodott a szakvélemény megállapításához, a panasz rendezését elutasította. A meghallgatáson nem jelent meg.

A vállalkozás az ajánlásban foglaltak teljesítését megtagadta, erről a békéltető testületet levélben tájékoztatta.

 

 

Ügyszám: 21/2010.

Döntés időpontja: 2010. április 29.

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2010. szeptember 15.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület Eljáró tanácsa fogyasztó által a DRV Zrt. ( 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás stornózza a 2009. 10. 10. keltű számlát és a 2009. 03. 03. és 2009. 08. 27. közötti időszakra kiszámlázott összesen 190 m3 vízfogyasztásból és csatornadíjból a fogyasztó javára írjon jóvá 102 m3 díjat és a különbözetként fennmaradó 88 m3 alapulvételével számlázza ki erre az időszakra a víz- és csatornadíjat.

A fogyasztó 2010. február 10-én e-mailben fordult a Somogy megyei Békéltető Testülethez a vállalkozással fennálló számlavitája ügyében. A beküldött dokumentumokkal bizonyította, hogy a vízvezeték meghibásodása a vízóra után, de még a szolgáltatói oldalon történt és azt a szolgáltató szerelője javította ki, arról karbantartás nyilvántartási lap készült, így a víz- és csatornadíj kiszámlázását nem tartotta jogszerűnek.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére adott válaszában azzal utasította el a fogyasztó kérelmét, hogy a hiba bejelentése és a helyszíni kivizsgálás nem történt meg időben, így nem áll módjában utólagosan díjat törölni. A meghallgatáson nem jelent meg.

A vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.

 

Ügyszám: 3/2010.

Döntés időpontja: 2010. február 18.

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2010. szeptember 15.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület Eljáró tanácsa fogyasztó által a Lukács Zsolt egyéni vállalkozó Tímea Bútorház (8500 Pápa, Cellei út 35.) vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás a fogyasztó részére fizesse vissza a franciaágy árát a termék egyidejű visszavétele mellett.

A fogyasztó 2008. január 23-án a vállalkozás kaposvári üzletében vásárolt egy szivacsos franciaágyat, amelyet kétszer cserélt ki a vállalkozás megsüllyedés miatt. A második cserénél (2008. november 26.) a fogyasztó kívánságára rugós ágyra történt a csere. A harmadik ágy is megsüllyedt, erre a jótállási igényét a fogyasztó 2009. november 23-án jelentette be, amit a vállalkozás elutasított. Időközben a vállalkozás kaposvári üzletét megszüntette.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére adott válaszában azzal utasította el a fogyasztó kérelmét, hogy az utolsó bejelentés időpontjában a termékre már nem volt érvényes a jótállás. A meghallgatáson nem jelent meg, kimentette magát.

A vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.

 

 

 

Ügyszám: 192/2009.

Döntés időpontja: 2009. december 17.

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2010. április 15.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület Eljáró tanácsa fogyasztó által a Magyar Telecom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás a fogyasztó számára kibocsátandó legközelebbi számlában írja jóvá a 2009. évi 63. számú számlán tartozásként nyilvántartott 4.575,- Ft távbeszélő szolgáltatási díjat.

 

A fogyasztó 2009. szeptember 16-án a távbeszélő számláján a szokásos havi forgalomnál jóval nagyobb összeg befizetési kötelezettségről kapott értesítést, amelyre 2009. október 8-án kifogást emelt.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére adott válaszában fenntartotta álláspontját, elutasította a fogyasztó kérelmét. A meghallgatáson nem jelent meg, kimentette magát.

 

A vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.

 

 

Ügyszám: 191/2009.

Döntés időpontja: 2009. december 17.

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2010. május 11.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület Eljáró tanácsa fogyasztó által a Varga Gábor egyéni vállalkozó (7400 Kaposvár, József u. 39.) ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás a fogyasztó részére fizessen meg 21.491,- forintot, valamint a fürdőszobai vízvezeték csöpögését jótállás keretében szüntesse meg.

A fogyasztó részére a vállalkozó előzetes árajánlat alapján 2009. július 29-30-án végzett felújítási munkát, amelyet többszöri felszólításra sem fejezett be, a munkáról nem számolt el, az általa szerelt fürdőszobai vezetéken jelentkező csöpögést nem szüntette meg. Az elvégzett munka után a kifizetett 120.000,- Ft előlegből az árajánlat szerinti árszabás alapján a fogyasztónak visszajáró összeg 21.491,- Ft.

A vállalkozás a békéltető testület megkeresésére válasziratot nem küldött, a meghallgatási tárgyaláson nem jelent meg.

A vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.

 

 

Ügyszám: 159/2009.

Döntés időpontja: 2009. november 17.

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2010. április 15.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület Eljáró tanácsa fogyasztó által a Lana Woll Kft. (7000 Sárbogárd, Piac tér 1.) vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás a fogyasztó részére fizesse vissza az eljárás tárgyát képező Reumaterápiás ágymatrac vételárát, 48.000,- Ft-ot.

 

A fogyasztó a lakásán 2009. március 13-án a vállalkozás képviselőjének előzetesen telefonon történt jelentkezése alapján megvásárolta a fenti terméket. A szerződéstől szabályszerűen elállt és kérte a vételár visszafizetését.

Az Eljáró Tanács megállapította, hogy a vállalkozás a szerződési feltételekben nem tett eleget a 213/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 3. és 4. §-ában előírt elállási jogról szóló tájékoztatási kötelezettségének, ezért kimondta a szerződés semmisségét.

A vállalkozás az eljáró tanács megkeresésére nem válaszolt, a meghallgatáson nem képviseltette magát, az ajánlást a fogyasztó 2010. január 10-i jelzése szerint nem teljesítette.

 

 

Ügyszám: 158/2009.

Döntés időpontja: 2009. december 10.

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2010. április 15.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület Eljáró tanácsa fogyasztó által a iPON Computer Kft (1025 Budapest, Búzavirág u. 9.) vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás a fogyasztó részére fizesse vissza az eljárás tárgyát képező MIO A 501 típusú GSM-GPS-PDA készülék vételárát, 63.072,- Ft-ot.

 

A fogyasztó 2008. 03. 13-án vette a készüléket két éves jótállással, amely ezen idő alatt négy alkalommal volt javítva ugyanazon hibával. A fogyasztó a jótállási feltételek alapján benyújtotta elállási kérelmét, amit a vállalkozás elutasított, ezért a Békéltető Testülethez fordult.

Az Eljáró Tanács ajánlását a vállalkozás nem teljesítette.

 

 

Ügyszám: 81/2009.

Döntés időpontja: 2009. október 1.

Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2010. április 15.

 

A Somogy Megyei Békéltető Testület Eljáró tanácsa fogyasztó által a Gold-Proline Kft (9012 Győr, Garam J. u. 6-8.) vállalkozás ellen indított ügyben ajánlást tett arra, hogy a vállalkozás a fogyasztó részére fizesse vissza a tőle átvett 50.000,- Ft összeget, gondoskodjon a gőztisztító gép visszaszállításáról, valamint intézkedjen a kölcsönszerződés megszüntetéséről.

 

A fogyasztó 2009. 04. 22. napján árubemutatón vásárolta a vállalkozástól a fenti terméket, amely meghibásodott. A fogyasztó szabályszerűen elállt a szerződéstől és kérte a foglaló és az első részlet visszafizetését.

A vállalkozás sem a fogyasztó levelére, sem később a Békéltető Testület megkeresésére nem válaszolt, az ajánlást nem teljesítette.


Belépés
Név:
Jelszó:
OK
Köszöntő
Gyakran ismételt kérdések
Fogyasztók által gyakran feltett kérdések és válaszok
Fogyasztóvédelmi szervezetek
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
Európai Fogyasztók szervezete
Fogyasztóvédelmi egyesületek Országos szövetsége
Európai Fogyasztói Központ
Érdekvédelmi Tanácsadók Országos Szövetsége
Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete
Társadalmi Unió
Tudatos Vásárlók Egyesülete
Jogszabálygyűjtemény
Fogyasztóvédelmi jogszabályok
Fogyasztóvédelmi törvény
Cikkek, kiadványok
Beszámolók
A Békéltető Testületek 10 éve
Alternatív vitarendezés határon innen és túl
Alávetési nyilatkozat nyomtatvány
NGM tájékoztató
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos rendezvények
10 éves a békéltető testület rendezvény
TESTÜLETEK  ·  TÁJÉKOZTATÁS AZ ELJÁRÁS MENETÉRŐL  ·  KÉRELEM BENYÚJTÁSA  ·  LINKGYŰJTEMÉNY  ·  ALÁVETÉSI NYILATKOZATOK  ·  EGYÜTT NEM MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSOK

A honlap a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
támogatásával jött létre.